fbpx

Μελέτες

Τι είναι αρχιτεκτονική μελέτη;

 

Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει αντικείμενο την διαμόρφωση λύσεων που αφορούν προβλήματα οικοδομικού/κτιριακού χαρακτήρα με γνώμονα την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και των αναγκών του. Όλα αυτά τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές , τους κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Που χρειάζεται μια αρχιτεκτονική μελέτη

Ειδικότερα μια αρχιτεκτονική μελέτη αφορά μεταξύ άλλων
• Διαρρύθμιση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Εσωτερική διακόσμηση
• Μελέτη ειδικών θεμάτων επί του κτιρίου
• Ανακαινίσεις
• Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων

Τι περιλαμβάνει μια αρχιτεκτονική μελέτη

• Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων
• Όψεις
• Κατόψεις
• Τομές
• Σχέδια λεπτομερειών
• Τεχνική περιγραφή
• Προτάσεις για επίλυση των διάφορων κτιριακών προβλημάτων
• Διάγραμμα κάλυψης
• Εκτίμηση κόστους

Τι είναι στατική μελέτη;

Η στατική μελέτη έχει ως αντικείμενο την διεργασία υπολογισμών και τεχνικών διεργασιών προκειμένου να ελεγχθεί εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί το σχέδιο ανέγερσης ή επισκευής. Μπορεί να αφορά ένα ολόκληρο κτίριο ή μια ομάδα κτιρίων ή ένα κομμάτι μόνο μια κατασκευής.

Πότε χρειάζεται στατική μελέτη

Σύμφωνα λοιπόν με το Υ.Π.ΕΝ., η μελέτη απαιτείται για:
• Αυθαίρετη κατασκευή
• Αυθαίρετη κατασκευή που έχει υπαχθεί στο Ν. 4178/2013
• Κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εφαρμοστεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό.

Ειδικότερα για τα παλαιά κτίρια πριν το 1983 απαιτείται μελέτη επι του συνόλου της κατασκευής και έλεγχος :
• Με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την περίοδο κατασκευής
• Εάν υπάρχει επιπλέον αυθαίρετη προσθήκη τότε θα γίνει έλεγχος με βάση τον αντίστοιχο αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την κατασκευή της

Ειδικότερα σχετικά με μια στατική μελέτη πρέπει να ληφθούν υπόψιν:

• Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
• Ο Κτιριολογικός Κανονισμός.
• Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων οπλισμένου σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000/2003).
• Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων (ΕΑΚ 2000/2003).
Οι ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 1-8.
• Ο Κανονισμός Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ)
• Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ ΄97).

Τι περιλαμβάνει μια στατική μελέτη

1. Τεύχη Υπολογιστών
2. Γενικά Σχέδια Φέρουσας Κατασκευής.
3. Σχέδια λεπτομερειών.
4. Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών σε περίπτωση προσθήκης

Τι είναι μια ηλεκτρολογική / μηχανολογική μελέτη;

Οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες περιλαμβάνουν μια πληθώρα πληροφοριών και χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και διαδικασιών . Είναι επίσης απαραίτητες για πολλές εργασίες οικοδομικού χαρακτήρα.
Βασικοί άξονες μιας ηλεκτρολογικής / μηχανολογικής μελέτης είναι:
• Τήρηση των προτύπων ασφαλείας που θέτει η νομοθεσία
• Εν γένει προσπάθεια για βέλτιστη τιμή σχέσης μεταξύ κόστους και ποιότητας
• Πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών ή/και αλλαγών προτύπων την νομοθεσίας
• Έμφαση στην λειτουργικότητα των μηχανικών και ηλεκτρολογικών δομών
• Αποφυγή λαθών κατά τη διαδικασία δόμησης ώστε να μειωθεί το κόστος

Τοπογραφικές μελέτες. Πότε χρειάζεται μια  τοπογραφική μελέτη;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μια τοπογραφική μελέτη είναι απαραίτητη σε πλείστε όσες περιπτώσεις όπως:

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

  • Άδεια Οικοδομής  σύμφωνα με τον οικοδομικό κανονισμό
  • Ένσταση Δασικών Χαρτών
  • Αγοραπωλησία Ακινήτου 
  • Αγοραπωλησίες Οικοπέδων ή Αγροτεμαχίων, Μεταβιβάσεις Ακινήτων, Γονικές παροχές , Αποδοχές κληρονομιάς κλπ
  • Κατάτμηση ή την Ιδιωτική Πολεοδόμηση το οποίο είναι υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά
  • Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο
  • Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου 
  • Μελέτες Εγκατάστασης  
  • Φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας για οποιαδήποτε υπηρεσία αρχιτεκτονικής ή στατικής μελέτης που χρειάζεστε!

Η εταιρείας μας έχει χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διευθετούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά.

Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη που στόχο έχουν να του δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας για την επιλογή του και ικανοποίησης για το τελικό αποτέλεσμα.