Μελέτες: Στατικές Αρχιτεκτονικές Μηχανολογικές

Τι είναι αρχιτεκτονική μελέτη;

 

Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει αντικείμενο την διαμόρφωση λύσεων που αφορούν προβλήματα οικοδομικού/κτιριακού χαρακτήρα με γνώμονα την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και των αναγκών του. Όλα αυτά τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές , τους κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Που χρειάζεται μια αρχιτεκτονική μελέτη

Ειδικότερα μια αρχιτεκτονική μελέτη αφορά μεταξύ άλλων
• Διαρρύθμιση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
• Εσωτερική διακόσμηση
• Μελέτη ειδικών θεμάτων επί του κτιρίου
• Ανακαινίσεις
• Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων

Τι περιλαμβάνει μια αρχιτεκτονική μελέτη

• Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων
• Όψεις
• Κατόψεις
• Τομές
• Σχέδια λεπτομερειών
• Τεχνική περιγραφή
• Προτάσεις για επίλυση των διάφορων κτιριακών προβλημάτων
• Διάγραμμα κάλυψης
• Εκτίμηση κόστους

Τι είναι στατική μελέτη;

Η στατική μελέτη έχει ως αντικείμενο την διεργασία υπολογισμών και τεχνικών διεργασιών προκειμένου να ελεγχθεί εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί το σχέδιο ανέγερσης ή επισκευής. Μπορεί να αφορά ένα ολόκληρο κτίριο ή μια ομάδα κτιρίων ή ένα κομμάτι μόνο μια κατασκευής.

Πότε χρειάζεται στατική μελέτη

Σύμφωνα λοιπόν με το Υ.Π.ΕΝ., η μελέτη απαιτείται για:
• Αυθαίρετη κατασκευή
• Αυθαίρετη κατασκευή που έχει υπαχθεί στο Ν. 4178/2013
• Κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εφαρμοστεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό.

Ειδικότερα για τα παλαιά κτίρια πριν το 1983 απαιτείται μελέτη επι του συνόλου της κατασκευής και έλεγχος :
• Με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την περίοδο κατασκευής
• Εάν υπάρχει επιπλέον αυθαίρετη προσθήκη τότε θα γίνει έλεγχος με βάση τον αντίστοιχο αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την κατασκευή της

Ειδικότερα σχετικά με μια στατική μελέτη πρέπει να ληφθούν υπόψιν:

• Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
• Ο Κτιριολογικός Κανονισμός.
• Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων οπλισμένου σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000/2003).
• Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων (ΕΑΚ 2000/2003).
Οι ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 1-8.
• Ο Κανονισμός Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ)
• Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ ΄97).

Τι περιλαμβάνει μια στατική μελέτη

1. Τεύχη Υπολογιστών
2. Γενικά Σχέδια Φέρουσας Κατασκευής.
3. Σχέδια λεπτομερειών.
4. Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών σε περίπτωση προσθήκης

Τι είναι μια ηλεκτρολογική / μηχανολογική μελέτη;

Οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες περιλαμβάνουν μια πληθώρα πληροφοριών και χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και διαδικασιών . Είναι επίσης απαραίτητες για πολλές εργασίες οικοδομικού χαρακτήρα.
Βασικοί άξονες μιας ηλεκτρολογικής / μηχανολογικής μελέτης είναι:
• Τήρηση των προτύπων ασφαλείας που θέτει η νομοθεσία
• Εν γένει προσπάθεια για βέλτιστη τιμή σχέσης μεταξύ κόστους και ποιότητας
• Πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών ή/και αλλαγών προτύπων την νομοθεσίας
• Έμφαση στην λειτουργικότητα των μηχανικών και ηλεκτρολογικών δομών
• Αποφυγή λαθών κατά τη διαδικασία δόμησης ώστε να μειωθεί το κόστος

Τοπογραφικές μελέτες. Πότε χρειάζεται μια  τοπογραφική μελέτη;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μια τοπογραφική μελέτη είναι απαραίτητη σε πλείστε όσες περιπτώσεις όπως:

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • Άδεια Οικοδομής  σύμφωνα με τον οικοδομικό κανονισμό
 • Ένσταση Δασικών Χαρτών
 • Αγοραπωλησία Ακινήτου 
 • Αγοραπωλησίες Οικοπέδων ή Αγροτεμαχίων, Μεταβιβάσεις Ακινήτων, Γονικές παροχές , Αποδοχές κληρονομιάς κλπ
 • Κατάτμηση ή την Ιδιωτική Πολεοδόμηση το οποίο είναι υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά
 • Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο
 • Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου 
 • Μελέτες Εγκατάστασης  
 • Φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας για οποιαδήποτε υπηρεσία αρχιτεκτονικής ή στατικής μελέτης που χρειάζεστε!

Η εταιρείας μας έχει χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διευθετούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά.

Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη που στόχο έχουν να του δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας για την επιλογή του και ικανοποίησης για το τελικό αποτέλεσμα.

Μάθετε τα πάντα για τις Μελέτες

Τι είναι αρχιτεκτονική μελέτη;

Η σχεδίαση του κάθε κτιρίου ξεκινάει με την αρχιτεκτονική μελέτη, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές, τις διατάξεις, τους κανονισμούς (Γενικός Οικοδομικός και Κτιριοδομικός Κανονισμός) και τη νομοθεσία.

Στη αρχιτεκτονική μελέτη καθορίζονται η κάτοψη, οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου ώστε να εκπληρώνονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι επιθυμίες και οι απαιτήσεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη εκτός από το αισθητικό μέρος πρέπει να συμβαδίζει και με την στατική μελέτη, την μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και με τις μελέτες της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, της πυροπροστασίας και της ηχομόνωσης.

Επιπρόσθετα σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη καθορίζεται η κατάλληλη θέση και ο προσανατολισμός του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και γίνεται ο κατάλληλος σχεδιασμός και η χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις του φυσικού φωτισμού και του αερισμού. Η αρχιτεκτονική μελέτη συμπεριλαμβάνει διάγραμμα κάλυψης, όψεις, κατόψεις, τεχνική περιγραφή όλων των υλικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Παράλληλα, συντάσσεται η μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) από την οποία προκύπτει η ενεργειακή ταυτότητα και συμπεριφορά του κτιρίου.

Στην εταιρεία μας θα βρείτε επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και γνώση που αναλαμβάνουν κάθε έργο με σκοπό να δημιουργήσουν την κατοικία ή την επιχείρηση των ονείρων σας. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε χώρους που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας και με τρόπο που αξιοποιείται στο μέγιστο ο διαθέσιμος χώρος. Σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με κάθε ιδιοκτήτη προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη αρχιτεκτονική λύση η οποία θα συνδυάζει με τον πιο αρμονικό τρόπο τις επιθυμίες σας αλλά και τις νέες τάσεις και προτάσεις στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. Με εφόδια μας την δημιουργικότητα και με μια πλούσια ποικιλία επιλογών σας προσφέρουμε μοναδικές ιδέες και τάσεις υψηλής αισθητικής με γνώμονα πάντα την λειτουργικότητα και την ευκολία κινήσεων στο χώρο.

Ο σκοπός και το περιεχόμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης

Σκοπός της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι η σύνθεση και ο σχεδιασμός κτιρίων με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή αυτές της γενικής μελέτης, ενός χώρου παρέχοντας όλα τα απαραίτητα και εξειδικευμένα στοιχεία και πληροφορίες για να είναι εφικτή η ολοκληρωμένη κατασκευή του. Επίσης περιεχόμενο της είναι και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την πραγματοποίηση ανακαινίσεων, διαρρυθμίσεων, εσωτερικών διακοσμήσεων, διαμορφώσεων χώρων κ.α.

Μια αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει:

 1. Τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για την επιστημονική αντιμετώπιση του κάθε κτιρίου με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της οικονομίας του έργου.

 

 1. Το διάγραμμα δόμησης όταν πρόκειται για μελέτη που υποβάλλεται για την Έγκριση/Άδεια Δόμησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι το διάγραμμα δόμησης περιλαμβάνει το οικόπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του, τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις, τις προεξοχές, τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης, τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτιρίου, των υπόγειων, τις διαστάσεις τους, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, τις προεξοχές και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους, κ.α. του κτιρίου και τις ενδεικτικές (σχηματικές) όψεις.

 

 1. Την σύνθεση και τον σχεδιασμό του έργου, την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών προβλημάτων του έργου και τη διατύπωση των προτεινομένων λύσεων σε τεχνικές πληροφορίες με τη μορφή σχεδίων κατασκευής και σχεδίων λεπτομερειών, τεχνικών προδιαγραφών κ.α.

 

 1. Πρόβλεψη για όλα τα επιμέρους κόστη των εργασιών αλλά και την συνολική δαπάνη του έργου.

Τι είναι στατική μελέτη;

Είναι καθοριστικό και εξαιρετικά απαραίτητο πριν την όποια επέμβαση να ελεγχθεί η στατικότατα του κτιρίου σας, ειδικά σε περιπτώσεις ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της στατικής μελέτης.

Η εταιρεία μας σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όσον αφορά στον στατικό σχεδιασμό και έλεγχο, παρέχοντας αναλύσεις και αντισεισμικό σχεδιασμό κτιριακών έργων, μελέτες κτιρίων, εγκαταστάσεων και θεμελιώσεων, ελέγχους υφιστάμενων κατασκευών και επισκευές από σεισμούς, πυρκαγιές, κ.α. καθώς επίσης και επισκευές και ενίσχυση διατηρητέων κτιρίων. Όλο μας το προσωπικό διαθέτει υψηλά επίπεδα κατάρτισης και γνώσεων με επιστημονικό υπόβαθρο, μελετώντας συνεχώς τις νέες εξελίξεις και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενδεικτικά σχετική νομοθεσία αποτελεί ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ), ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Πυροπροστασίας, ο Κ.ΕΝ.Α.Κ., και νομοθεσίες που αφορούν τα Αυθαίρετα και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).Μπορούμε να σας παρέχουμε κάθε είδος αδείας πραγματοποιώντας στον χώρο σας μια εμπεριστατωμένη μελέτη, προσφέροντας σας άμεσα την απαραίτητη άδεια που χρειάζεστε.

Τι είναι μια ηλεκτρολογική / μηχανολογική μελέτη;

Οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και διαδικασιών.

Είναι επίσης απαραίτητες για πολλές εργασίες οικοδομικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα για υφιστάμενα κτήρια αλλά και για εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, όπου απαιτείται νέα κατασκευή, ανακατασκευή, εκσυγχρονισμός ή ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εκπόνηση Η/Μ μελετών είναι εξαιρετικά χρήσιμη.

Ποια συγκριτικά πλεονεκτήματα παρέχει μια ηλεκτρολογική / μηχανολογική μελέτη;

 1. Ενεργειακή απόδοση και χαμηλό λειτουργικό κόστος
 2. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας
 3. Κάλυψη πραγματικών αναγκών και απαιτήσεων
 4. Αξιοπιστία και ασφάλεια για επιχειρήσεις, κτίρια και ανθρώπους
 5. Χαμηλό κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια

Τοπογραφικές μελέτες: Πότε χρειάζεται μια τοπογραφική μελέτη;

Σε μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη/ διάγραμμα αποτυπώνονται με την απαιτούμενη ακρίβεια, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα και το μέγεθος της έκτασης, τυχόν αντικείμενα που βρίσκονται εντός του μετρούμενου χώρου, καθώς επίσης και οι συντεταγμένες της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Σε ένα Τοπογραφικό Διάγραμμα απεικονίζεται:

 • Μια πλήρη αποτύπωση της υπό μέτρησης περιοχής αλλά και των όμορων οικοπέδων της ευρύτερης περιοχής και καθορισμός ορίων
 • Πίνακας συντεταγμένων και διαστάσεων της ιδιοκτησίας
 • Εφαρμογές της πολεοδομικής νομοθεσίας και σε ορισμένες περιπτώσεις της νομικής επιστήμης
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφημα, όπως και φύλλα χάρτη περιοχής

Παράγοντες σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος

Οι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι:

 • Η χρήση του τοπογραφικού διαγράμματος
 • Η περιοχή μελέτης της ιδιοκτησίας
 • Οι απαιτήσεις της χρήσης για την οποία προορίζεται η μελέτη

Εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω μια τοπογραφική μελέτη είναι απαραίτητη και στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο
 • Οριοθέτηση Ρεμάτων και Χειμάρρων, που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο
 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για Μελέτες εγκατάστασης Ανανεώσιμων Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας
 • Την έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού

 Ενώ τα τοπογραφικά διαγράμματα έχουν εφαρμογές κυρίως σε:

 • Μελέτες οδοποιίας και συγκοινωνιακά έργα
 • Μελέτες κτιριακών έργων
 • Κτηματολόγιο
 • Στα συστήματα GIS (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών)
 • Μελέτες υδραυλικών έργων (ύδρευση, αποχέτευση, λιμενικά έργα, φράγματα, κ.λπ.)

Γιατί να μας εμπιστευτείτε;

Η εταιρεία μας κατασκευάζει έργα υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας αισθητικής που χαρακτηρίζονται για τη λειτουργικότητα και το σύγχρονο και μοντέρνο design τους, με προτάσεις και ιδέες από κορυφαίες τάσεις στον τομέα της αρχιτεκτονικής και εσωτερικής διακόσμησης. Επίσης, η πολυετή εμπειρία μας σε ανακαινίσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας σας εγγυάται ότι μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε με τον καλύτερο τρόπο τον χώρο σας. Πυρήνας μας πάντα είναι ο άνθρωπός και η δημιουργία κατοικιών και κτιρίων με σύγχρονο σχεδιασμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας και τη δημιουργία ποιοτικών συνθηκών διαβίωσης.

Μεριμνούμε για το περιβάλλον και με την χρήση των κατάλληλων υλικών σας προτείνουμε ιδέες που θα σας εξασφαλίσουν ελάχιστο ενεργειακό κόστος. Για μας η αρχιτεκτονική μελέτη καθώς και οι άνωθεν μελέτες συνιστούν βασικά στάδια για την δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού χώρου. Σκοπός μας είναι να ικανοποιήσουμε στο μέγιστο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο την ασφάλεια και την αισθητική υπεροχή κάθε έργου μας.

Το αρχιτεκτονικό τμήμα της εταιρείας μας ξεχωρίζει για τα άψογα καταρτισμένα και έμπειρα μέλη του, τα οποία γνωρίζουν καλά την κτιριοδομική νομοθεσία. Ο συντονιστής του κάθε τμήματος και οι μηχανολόγοι μηχανικοί και αρχιτέκτονες μας φροντίζουν ώστε να παρακολουθούν και να τηρούν με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα του κάθε έργου. Τέλος, προσπαθούμε με σύγχρονα τεχνολογικά προγράμματα ( 3D σχεδιασμός) να σας παρουσιάζουμε ολοκληρωμένα σχεδία και μελέτες ώστε να έχετε την πλήρη απεικόνιση του χώρου προς ανακατασκευή ή αναδιαμόρφωση.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας για οποιαδήποτε υπηρεσία αρχιτεκτονικής ή στατικής μελέτης που χρειάζεστε!

Η εταιρείας μας έχει χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διευθετούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά.

Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη που στόχο έχουν να του δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας για την επιλογή του και ικανοποίησης για το τελικό αποτέλεσμα.