Άδεια Νομιμοποίησης: Βεβαίωση Μηχανικού & Δικαιολογητικά  

Βεβαίωση μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού ή αλλιώς βεβαίωση μη αυθαιρεσιών του Ν4495/17 σημαίνει ότι η εταιρεία μας θα ελέγξει υπεύθυνα και με αξιοπιστία την ιδιοκτησία σας και θα σας παραδώσει βεβαίωση μη αυθαιρεσιών για να προχωρήσετε σε συμβολαιογραφική πράξη χωρίς να έχετε κανένα μελλοντικό πρόβλημα.

Συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 83 του Ν.4495/1 και πλέον σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4178/13 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαιτείται η βεβαίωση μηχανικού, η οποία πιστοποιεί ότι το ακίνητο δεν έχει πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Το έντυπο αυτό δεν είναι μια βεβαίωση που κάνει ο μηχανικός κατά το δοκούν, αλλά εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου ΥΠΕΚΑ και το τεχνικού επιμελητηρίου.

Η βεβαίωση του μηχανικού αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα και διασφαλίζει τον αγοραστή και τον ιδιοκτήτη σε μία μεταβίβαση την πιθανή ακύρωση του συμβολαίου λόγω πολεοδομικών αυθαιρεσιών ή παραβάσεων που μπορεί και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να μη γνωρίζει. Φυσικά σε περιπτώσεις πώλησης του ακινήτου απαιτείται Βεβαίωση μη Αυθαιρεσιών του Ν.4495/17. Ενώ δεν απαιτείται σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου.

Ισχύς βεβαίωσης μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού/μη αυθαιρεσιών του Ν.4495/17 ισχύει για 2 μήνες και φέρει έναν ειδικό και μοναδικό αριθμό γνησιότητας στη βάση της και συνοδεύεται από τον ιστότοπο εξακρίβωσης της γνησιότητάς της.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης μη Αυθαιρεσιών του Ν.4495/17 είναι τα παρακάτω:

 • Τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη/ των ιδιοκτητών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. Διεύθυνση κατοικίας)
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Το Ε9 του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών
 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια από την πολεοδομία (κατόψεις, όψεις, τομές)
 • Διάγραμμα Κάλυψης
 • Συμβόλαιο /Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία και έγγραφα σε περίπτωση αυθαιρέτου
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη

Προαιρετικά

 • Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας,
 • Προγενέστερα συμβόλαια

Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα.

Δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα:

 • Για ακίνητα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύσταση οριζόντιων-καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.
 • Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.
 • Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή με αντικειμενική αξία αυτών έως 15.000 ευρώ (εκτός αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ).

Πότε είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης μηχανικού

Η έκδοση βεβαίωσης μηχανικού είναι απαραίτητη για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή και για την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου. Βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει έχει τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου (παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάπου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013).

Βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική και για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων. Η βεβαίωση μηχανικού σε αυτή την περίπτωση θα αναγράφει ότι δεν υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου. Αν δεν επισυναφθεί βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακίνητου, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 € έως 100.000 €, στους εμπλεκόμενους.

Επίσης είναι απαραίτητη και για τις μεταβιβάσεις ακάλυπτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων για τη μη ύπαρξη κτίσματος στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αφορά τον ιδιοκτήτη εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης όπου το ακίνητο είναι ήδη στην κατοχή του νέου ιδιοκτήτη οπότε αφορά αυτόν.

Σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς, δωρεάς αιτία θανάτου ή για οποιαδήποτε ενοικίαση του ακινήτου σας δεν απαιτείται βεβαίωση μηχανικού.

Πως γίνεται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού;

Αρχικά, εφόσον έχετε τα δικαιολογητικά επικοινωνείτε μαζί μας και κλείνουμε ραντεβού. Αν δεν τα έχετε και επιθυμείτε να τα συλλέξουμε εμείς υπάρχει έξτρα κόστος για την ανεύρεση των σχεδίων και της άδειας. Σε περίπτωση ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης, απαιτείται τοπογραφικό με συντεταγμένες στο ΕΓΑΣ87.

Στη συνέχεια έρχεται ο μηχανικός μας ο οποίος κάνει ο ίδιος την αυτοψία του κτιρίου/οικοπέδου. Ο μηχανικός ελέγχει αν έχει γίνει η κατασκευή σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο, αν υπάρχουν αυθαιρεσίες και σε περίπτωση που υπάρχουν αν έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες νομιμοποίησής τους.

Ο έλεγχος αυτός της νομιμότητας του κτίσματος ή της ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) γίνεται από τον μηχανικό ο οποίος αφού έχει στα χέρια του τα σχέδια της άδειας και τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, ελέγχει κατά πόσο ταυτίζονται η κατασκευή με τα σχέδια. Ο έλεγχος αφορά τις διαστάσεις, τη γεωμετρία, τις χρήσεις και άλλα βασικά στοιχεία.

Αν δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ιδιοκτησίας και των σχεδίων τότε μπορεί να εκδοθεί η βεβαίωση. Αν υπάρχουν διαφορές, τότε μπαίνουμε στη διαδικασία τακτοποίησης των διαφορών – αυθαιρεσιών και ο μηχανικός εισάγει στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ τις αυθαιρεσίες (π.χ. επιπλέον τετραγωνικά σε χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης, σε μπαλκόνια, κτλ ή αλλαγή στο ύψος ή στη χρήση της ιδιοκτησίας) και το σύστημα προσδιορίζει ένα πρόστιμο. Με την πληρωμή έστω και του 30% του προστίμου, μπορεί να εκδοθεί η βεβαίωση μηχανικού.

Μετά το πέρας της αυτοψίας και εφόσον διαπιστώσει ο μηχανικός ότι όλα είναι εντάξει διαβιβάζει τα απαραίτητα στοιχεία περί της νομιμότητας του ακινήτου, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στο ΤΕΕ και εκδίδεται η ανάλογη βεβαίωση. Η βεβαίωση σας αποστέλλεται σε email και αργότερα και ταχυδρομικά. 

Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού;

Είναι μια γρήγορη διαδικασία η οποία ενδεχομένως να ολοκληρωθεί εντός 24ωρών εφόσον είναι εντός σχεδίου πόλης το κτίριο. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως σε περίπτωση ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης, απαιτείται τοπογραφικό με συντεταγμένες στο ΕΓΑΣ87.

Με την βεβαίωση του μηχανικού λοιπόν, βεβαιώνεται ότι:

 • στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
 • στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή
 • οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις έχουν ήδη ρυθμισθεί σύμφωνα με προηγούμενους σχετικούς νόμους ή τον παρόντα νόμο και δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις περιπτώσεις απαγόρευσης υπαγωγής στον νόμο.

Η εταιρεία μας μπορεί να εκδώσει βεβαίωση μηχανικού σε 24 ώρες, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του μηχανικού μας στο ακίνητο και δε βρεθούν πολεοδομικές αυθαιρεσίες. Επίσης μπορούμε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στην πολεοδομία για τη συλλογή των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού.

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εκδώσουμε τη βεβαίωση μηχανικού που θα χρειαστείτε σε οποιαδήποτε μεταβίβαση του ακινήτου σας και να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τα ποσά και τις πληρωμές της όλης διαδικασίας .

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας για την έκδοση βεβαιώσεως μηχανικού!

Η εταιρείας μας έχει χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διευθετούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά.

Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη που στόχο έχουν να του δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας για την επιλογή του και ικανοποίησης για το τελικό αποτέλεσμα.