Ενεργειακά Πιστοποιητικά Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο κατηγοριοποιεί το εκάστοτε κτίριο σε ενεργειακές βαθμίδες (από Α έως Η) με το Α+ να είναι η υψηλότερη απόδοση και το Η η χαμηλότερη.

Επιπλέον μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας καθώς και με τις εκπομπές CO2. Το ΠΕΑ συνοδεύει το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη και έχει διάρκεια 10 έτη.

Τί περιλαμβάνει το ΠΕΑ;

 • Γενικά στοιχεία σχετικά με το κτίριο (διεύθυνση κλπ.)
 • Ο αριθμός εγγραφής ΠΕΑ
 • Τη περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η έκδοση του ΠΕΑ
 • Η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ή της κτιριακής μονάδας
 • Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας
 • Η τελική χρήση της ετήσιας κατανάλωσης της ενέργειας
 • Το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε την έκδοση
 • Συστάσεις για παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου
 • Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
 • Ο συνολικός αριθμός των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Γιατί το χρειάζομαι;

 Το ΠΕΑ είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε κτίριο είναι

1. Προς ενοικίαση
2. Προς πώληση
3. Υπό κατασκευή
Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως τούτο ισχύει τόσο για τα κτίρια μικρού μεγέθους ( κάτω από 50 Τ.Μ. )όσο και για τις παραθεριστικές κατοικίες .

Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν έχω ΠΕΑ;

Οι επιπτώσεις είναι αρκετά σοβαρές και δεν υπόκεινται σε αλλαγές
1. Σε περίπτωση ενοικίασης εάν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΑ στο μισθωτήριο τότε αυτό θα θεωρηθεί άκυρο από την εφορία.
2. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας ο συμβολαιογράφος είναι υπεύθυνος να για την αναγραφή αυτού του αριθμού στα συμβόλαια καθώς και την επισύναψη του ίδιου το πιστοποιητικού .
Το πρόστιμο για τη μη κατοχή ΠΕΑ μπορεί να φτάσει τις 10.000€

 

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω;

Υπεύθυνος έκδοσης ΠΕΑ είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο ορισμένος εκ του ιδιοκτήτη διαχειριστής.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες.

Ανέγερση πριν το 1983

1. Το φύλλο συντήρησης λέβητα
2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει).

Μετά το 1983

1. Κάτοψη
2. Το τίτλο ιδιοκτησίας (είτε το συμβόλαιο είτε το Ε9)
3. Παράβολο με κωδικό 8012 (5 € )
4. Αριθμός οικοδομικής αδείας

Προαιρετικά :

1. Το φύλλο συντήρησης λέβητα
2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει).
Τέλος θα χρειαστούν και στις δύο περιπτώσεις :
– Στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ)
– Οδός, αριθμό, περιοχή, Τ.Κ.
– Αρ. ιδιοκτησίας (πχ διαμέρισμα)
– Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
– Έτος ανέγερσης
– Αιτία έκδοσης ΠΕΑ
– Τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας (,ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κλπ)

Πώς αποκτώ το παράβολο:

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Μέσω της πλατφόρμας του TAXIS με το ΑΦΜ σας συμπληρώνετε το ειδικό έντυπο στην κατηγορία παράβολα με τύπο παράβολου 8012,8013,8014 και κάνετε υποβολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού σας!

Η εταιρείας μας έχει χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διευθετούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά.

Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη που στόχο έχουν να του δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας για την επιλογή του και ικανοποίησης για το τελικό αποτέλεσμα.

Μάθετε τα πάντα για την διαδικασία έκδοσης
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)  

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο κατηγοριοποιεί το εκάστοτε κτίριο σε ενεργειακές βαθμίδες από Α έως Η, με το Α+ να είναι η υψηλότερη απόδοση και το Η η χαμηλότερη. Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αποτυπώνεται η σύγκριση που γίνεται με το ιδεατό κτίριο. Το ιδεατό κτίριο είναι ένα κτίριο ομοίων χαρακτηριστικών και διαστάσεων όπως αυτό θα κατασκευαζόταν σήμερα σύμφωνα με τον κανονισμό ΚΕΝΑΚ. Από την σύγκριση αυτή προκύπτει η ενεργειακή κατηγορία του δικού σας κτηρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σας. Στην ουσία το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι η αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, η ενεργειακή του ταυτότητα. Είναι ένα έγγραφο απαραίτητο για την ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού ή διαμερίσματος. Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι ανεξάρτητη της επιφάνειας του κτιρίου, επομένως όσα τετραγωνικά και να είναι το κτίριο/διαμέρισμα θα πρέπει να εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό με βάσει τα χαρακτηριστικά του.

Επιπλέον, το ενεργειακό πιστοποιητικό μας δίνει χρήσιμες και κατατοπιστικές πληροφορίες αναφορικά με την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας, με τις εκπομπές CO2 που εκτιμάται ότι θα διοχετευθούν στο περιβάλλον από τη χρήση ενέργειας  από το εκάστοτε κτίριο και τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες τα κτίρια στην ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα, που πάνω σε αυτήν θα αποτυπώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ανανεώσιμες πήγες ενέργειας.

Χρήσιμες πληροφορίες για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το ΠΕΑ συνοδεύει το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη και έχει διάρκεια ισχύς για 10 έτη. Ωστόσο απαιτείται να κάνουμε έκδοση νέου ΠΕΑ σε περίπτωση ολικής και ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν το πέρας των 10 ετών. Με την ανακαίνιση θα διαμορφωθούν νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες για αυτό και θα πρέπει να εκδοθεί και νέο πιστοποιητικό βασισμένο στα νέα αυτά στοιχεία.

Το ΠΕΑ πρέπει πάντα να συνοδεύεται από συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Οι συστάσεις πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες, να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση κόστους οφέλους και να καλύπτουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν όταν το κτίριο τύχει ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, αλλά και όταν αντικατασταθεί ένα στοιχείο ή μέρος  του κτιρίου.
Με τον τρόπο αυτό παρέχονται στους υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές, αλλά και στους ίδιους τους ιδιοκτήτες και χρήστες των κτιρίων, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας.

Συνεπώς, τους δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνουν μεταξύ παρόμοιων κτιρίων και να λάβουν αποφάσεις ως προς την αγορά ή ενοικίαση, αλλά ακόμα και ως προς τη βελτίωση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας που τους ανήκει ή χρησιμοποιούν. Το ενεργειακό πιστοποιητικό αποτελεί σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης αγοραστών ή ενοικιαστών καθώς σήμερα όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για το ενεργειακό αποτύπωμα της οικίας τους και επιθυμούν την δημιουργία ενός «πράσινου» και φιλικού προς το περιβάλλον σπίτι .Τέλος να επισημανθεί όπως αναφέρθηκε και άνωθεν ότι το ΠΕΑ αναφέρεται στο ακίνητο και όχι στον ιδιοκτήτη επομένως αν αλλάξει ιδιοκτήτης στο ακίνητο δεν πρέπει να γίνει νέα έκδοση ΠΕΑ.

Πότε απαιτείται η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ΠΕΑ);

Απαιτείται:

 • Σε περιπτώσεις πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου καθώς και για την ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου
 • Από 1/1/2016 απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού και σε διαμερίσματα ή καταστήματα μικρότερα των 50 m2
 • Για την ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»
 • Μετά  την περάτωση κατασκευής κτιρίου
 • Μετά την ολοκλήρωση ολικής ανακαίνισης κτιρίου
 • Μετά την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου
 • Σε όλα τα δημόσια κτίρια
 • Όταν παρέλθει η δεκαετία ισχύος του ενεργειακού πιστοποιητικού σας

ΔΕΝ απαιτείται:

 • Σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου
 • Σε μονοκατοικίες μικρότερες των 50 m2
 • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου

Οι παρακάτω περιπτώσεις είναι εξαιρέσεις της υποχρέωσης έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού:

 • Σε μεταβιβάσεις ακίνητων που δεν περιέχουν κτίσματα.
 • Σε περιπτώσεις που το κτίριο έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • Σε μεταβιβάσεις κτιρίων που βρίσκονται σε ιστορικούς οικισμούς ή που έχουν κριθεί διατηρητέα.

Επιπλέον δεν είναι αναγκαία η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για κτήρια που έχουν χρήση ως βιοτεχνία, βιομηχανία, εργαστηρίου, αγροτική, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων (παρκινγκ), πρατήρια υγρών καυσίμων, μνημεία, κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας και θρησκευτικού χαρακτήρα  και τέλος κτήρια με προσωρινή χρήση που δεν ξεπερνάει τα δύο έτη.

Πώς εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Τα ΠΕΑ εκδίδεται μόνο από τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι επαγγελματίες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας καταγράφει όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έκδοση του ΠΕΑ, όπως η εσωτερική διάταξη του κτιρίου, ο προσανατολισμός, η θερμομόνωση, τα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης και ο φωτισμός.

Στη συνέχεια, βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου υπολογίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και το κατατάσσει στην ανάλογη ενεργειακή κατηγορία. Η μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου προσομοιώνεται από λογισμικά που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Ενέργειας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιλέξετε τον κατάλληλο επαγγελματία και εταιρεία που θα σας καθοδηγήσει για όλη την διαδικασία και θα σας εξυπηρετήσει με πλήρη γνώση και αμεσότητα.

Ενεργειακό πιστοποιητικό: Διαδικασία έκδοσης

Η διαδικασία για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι απλή και άμεση: επικοινωνείτε μαζί μας και κλείνετε ένα ραντεβού όποτε εσείς το επιθυμείτε και είστε διαθέσιμοι. Εμείς με χαρά και πλήρη γνώση θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τη διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Οι επαγγελματίες με τους οποίους συνεργαζόμαστε θα αναλάβουν την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού σας άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Ενώ επίσης ενημερώνουμε τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που ενδεχομένως θα χρειαστούμε για τη διενέργεια της επιθεώρησης.

Ως ενεργειακός επιθεωρητής ορίζεται ο μηχανικός, ο οποίος έχει εγγραφεί στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του Υ.Π.Ε.Κ.Α και έχει την γνώση και το δικαίωμα να αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού. Ενεργειακοί επιθεωρητές που έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι οι ενεργειακοί επιθεωρητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, όπως ορίζεται με το νόμο 3661/2008 και 3851/2010.  Κρίνεται συνετό να απευθυνθείτε σε μια εταιρεία που η εμπειρία της θα καλύψει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες άμεσα και χωρίς εσείς να χρειαστεί να σπαταλήσετε κόπο και χρόνο.

Ο πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο σας για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μετρήσεις και να προχωρήσει με την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού. Επιπλέον καταγράφει και τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες ώστε να υπάρξει βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Γίνεται συνάντηση από κοντά και επί τόπου στο ακίνητό σας εμείς διενεργούμε αυτοψία και ενεργειακή επιθεώρηση. Εσείς πρέπει να έχετε μαζί σας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τη κάτοψη του ακινήτου πρέπει να την έχετε βγάλει φωτοτυπία, γιατί θα σας τη πάρουμε. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αρκεί να τα έχετε απλά μαζί σας).  Επίσης, θα χρειαστεί να έχετε ζητήσει το κλειδί από το διαχειριστή για να μπορούμε να επισκεφτούμε το λεβητοστάσιο και το κλειδί της ταράτσας (μόνο στη περίπτωση που υπάρχει ηλιακός θερμοσίφωνας).

Ο ενεργειακός επιθεωρητής αφού κάνει αυτοψία στο χώρο, καταγράφει και δίνει συστάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου.  Τη μέρα της αυτοψίας μας πληρώνετε και λαμβάνετε από εμάς την απόδειξη. Άμεσα μετά από την αυτοψία λαμβάνετε το ενεργειακό πιστοποιητικό (Π.Ε.Α.) σε ηλεκτρονική μορφή στο email σας. Τις επόμενες μέρες λαμβάνετε και γραπτά το ενεργειακό πιστοποιητικό. Ο χρόνος έκδοσης ενός ενεργειακού πιστοποιητικού είναι συνήθως μια εργάσιμη ημέρα. Ο χρόνος επιθεώρησης του κάθε χώρου για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού εξαρτάται από τα τ.μ. του εκάστοτε κτηρίου. Συνήθως η όλη διαδικασία δεν απαιτεί ιδιαίτερη ώρα.

Αναφορικά με τους ενεργειακούς επιθεωρητές αυτοί πλέον ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Α’ Τάξης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε χώρους έως 250m2
 • B’ Τάξης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε χώρους από 250 έως 1000 m2
 • Γ’ Τάξης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κάθε χώρο, χωρίς περιορισμό στον εμβαδό.

Οι συστάσεις του ενεργειακού πιστοποιητικού

Οι συστάσεις είναι ένας κατάλογος από προτεινόμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Οι συστάσεις αυτές αφορούν την ενεργειακή βελτίωση του κτηρίου, τα δομικά στοιχεία του και το σύστημα θέρμανσης. Οι συστάσεις μπορεί να είναι συνδυασμός μέτρων ενεργειακής βελτίωσης που να περιλαμβάνουν αλλαγές και στα δομικά στοιχεία και στο σύστημα θέρμανσης.

Οι συστάσεις πραγματοποιούνται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που πραγματοποιεί την έκδοση ΠΕΑ  και θα πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες. Να σημειωθεί πως η υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν είναι υποχρεωτική από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να συμμετέχει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του Εξοικονομώ κατ’ οίκον, οπότε και πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να λάβει κάποιος την επιχορήγηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού του.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά;

Στο χρονικό διάστημα των 10 ετών της ισχύς του, το ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειαστεί για τη μίσθωση του ακινήτου. Δεν είναι απαραίτητη δηλαδή η έκδοση νέου πιστοποιητικού κάθε φορά που προκύπτει νέα μίσθωση. Αν για παράδειγμα εκδοθεί αύριο το ενεργειακό πιστοποιητικό και σε ένα χρόνο αλλάξει ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης δε χρειάζεται να προχωρήσει στην έκδοση νέου πιστοποιητικού.

Τι περιλαμβάνει το ΠΕΑ;

 • Γενικά στοιχεία σχετικά με το κτίριο (διεύθυνση κλπ.)
 • Τον αριθμό εγγραφής ΠΕΑ, ο οποίος είναι μοναδικός για το κάθε κτίριο
 • Τη περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ή της κτιριακής μονάδας
 • Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας
 • Η τελική χρήση της ετήσιας κατανάλωσης της ενέργειας
 • Το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε την έκδοση
 • Συστάσεις για παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου που παραθέτονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή
 • Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
 • Ο συνολικός αριθμός των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του κτιρίου ανά έτος σε kg CO2/m2
 • Η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου

Το ενεργειακό πιστοποιητικό αποτελείται από 2 σελίδες. Στην πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης γίνεται αναφορά στα βασικά στοιχεία του ακινήτου και την ενεργειακή κατανάλωση αυτού.

Στη πρώτη σελίδα γίνεται πάνω πάνω και δεξιά είναι ο αναγράφεται ο αριθμός – ταυτότητα του ενεργειακού πιστοποιητικού. Βάση αυτού του κωδικού γίνεται η ταυτοποίηση του ακινήτου από συμβολαιογράφους και εφορία. Επίσης αναγράφονται γενικές πληροφορίες για το κτίριο ή το διαμέρισμα, ο αριθμός διεύθυνση, Τ.Κ. ,έτος κατασκευής, επιφάνεια και όνομα ιδιοκτήτη.

Στη συνέχεια υπάρχουν πλήρως επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Υπάρχει ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης ο όποιος όπως είπαμε είναι από Α+ μέχρι Η και δίνει την ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου. Στην πράξη ο αριθμός προκύπτει από την σύγκριση με το κτίριο αναφοράς, το ιδανικό κτίριο στις διαστάσεις του δικού μας κτιρίου. Η κατηγορία Β λέει ότι το σπίτι μας είναι ίσο ενεργειακά ή και καλύτερο από το κτίριο αναφοράς. Τα κτίρια που κατασκευάζονται σήμερα οφείλουν να έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Β ή καλύτερο.

Στο κάτω μέρος της βαθμολόγησης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης αναγράφονται αναλυτικά η ετήσια κατανάλωση σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μετρό για το κτίριο αναφοράς αλλά και για το κτίριο που αξιολογείται. Αν διαιρέσουμε την κατανάλωση του διαμερίσματος μας με αυτή του κτιρίου αναφοράς βρίσκουμε και την ενεργειακή κλάση. Ακόμα αναγράφονται στοιχεία όπως οι ετήσιες εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα καθώς το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και υπολογίσιμο.

Στην δεύτερη σελίδα του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης γίνεται αναφορά στο προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης του ακινήτου και γίνονται προτάσεις και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής του κατανάλωσης. Στη δεύτερη σελίδα επίσης γίνεται αναφορά στην ενέργεια που χρησιμοποιείται, ηλεκτρικό, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή τέλος ανανεώσιμες πήγες ενεργείας, αλλά και η συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου δηλαδή ποσό τις εκατό πχ. πετρέλαιο και πόσο ηλεκτρικό.

Επίσης γίνεται ανάλυση της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό, ΑΠΕ και φωτισμό ( ο φωτισμός είναι για επαγγελματικές χρήσεις). Στη συνέχει και αφού έχουν συγκεντρωθεί αναλυτικά όλες οι άνωθεν πληροφορίες και στοιχεία γίνετε μια ολοκληρωμένη σύσταση από τον ενεργειακό επιθεωρητή με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σας. Μπορεί για παράδειγμα να γίνει πρόταση για εξωτερική θερμομόνωση στου τοίχους και υπολογίζεται επίσης το κόστος επένδυσης, ο χρόνος αποπληρωμής και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Στο τέλος αναγράφονται τα στοιχεία του ενεργειακού επιθεωρητή με την σφραγίδα και την υπογραφή του. Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού παραμένει υποχρεωτική και σε καμία περίπτωση δεν αναιρείται ούτε μπορεί να εξαιρεθεί. Συνεχίζει να παραμένει υποχρέωση του ιδιοκτήτη η έκδοση αλλά και δικαίωμα του ενοικιαστή να δει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου που μισθώνει. 

Γιατί το χρειάζομαι;

 Το ΠΕΑ είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε κτίριο είναι

 1. Προς ενοικίαση
  2. Προς πώληση
  3. Υπό κατασκευή
  Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως τούτο ισχύει τόσο για τα κτίρια μικρού μεγέθους ( κάτω από 50 τ.μ.) όσο και για τις παραθεριστικές κατοικίες . Ακόμα, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες έως και 70%.

Κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας επιδεικνύεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή αντίγραφό του στον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή και παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι για να μπορέσει να εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής για νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες θα πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Στην περίπτωση αυτή, η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη από Β, καθώς αυτό αποτελεί απαίτηση ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια και κτιριακές μονάδες.

Οφέλη από την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

O πελάτης που νοιάζεται για την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού είναι ο τύπος του ενοικιαστή που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θέλουν να προσελκύσουν. Ένας μισθωτής που ρωτάει και εξετάζει την ενεργειακή κλάση του σπιτιού δείχνει ενδιαφέρεται μακροπρόθεσμα για τα πάγια μηνιαία κόστη και τους λογαριασμούς. Ενδιαφέρεται έμπρακτα και συνειδητά γα την ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού στο οποίο διαμένει καθώς και την ενεργειακή απόδοση αυτού.

Με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θεωρημένο και επικυρωμένο από το γραφείο μας και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μπορείτε να αναβαθμίσετε το σπίτι σας και να προσελκύσετε περισσότερους μελλοντικούς ενοικιαστές και αγοραστές. Επίσης εξοικονομείτε ενέργεια και αυξάνατε θεματικά την εμπορική αξία του σπιτιού σας

Ενεργειακό Πιστοποιητικό για ενοικίαση και πώληση

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) πρέπει να εκδίδεται πριν την μίσθωση του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται σε κάθε μισθωτήριο έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού, η φορολογική αρχή δεν το λαμβάνει υπόψη ως έγκυρο μισθωτήριο. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πριν από τη σύναψη του και κατάθεση του επί της φορολογικής αρχής. Κάθε συμβολαιογράφος είναι υποχρεωμένος να αναγράψει στο μισθωτήριο για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου τον αριθμό πρωτοκόλλου ενεργειακό πιστοποιητικού και να επισυνάψει το επίσημο αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε αυτό.

Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν έχω ΠΕΑ;

Οι επιπτώσεις είναι αρκετά σοβαρές και δεν υπόκεινται σε αλλαγές
1. Σε περίπτωση ενοικίασης εάν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΑ στο μισθωτήριο τότε αυτό θα θεωρηθεί άκυρο από την εφορία.
2. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας ο συμβολαιογράφος είναι υπεύθυνος να για την αναγραφή αυτού του αριθμού στα συμβόλαια καθώς και την επισύναψη του ίδιου το πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
Η έκδοση και κατοχή ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική. Ως υπόχρεος να κάνει την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού ορίζεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο διαχειριστής του κτηρίου, αφού έχει πάρει εντολή από τους ιδιοκτήτες. Το πρόστιμο σε ιδιοκτήτες οι οποίοι προχωρούν σε μίσθωση χωρίς ΠΕΑ μπορεί να φτάσει έως τις 10.000€.

Το ύψος του προστίμου για την παράβαση επιβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα και τη χρήση του κτιρίου. Στο πρόστιμο συνυπολογίζεται το μέγεθος των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού του κτιρίου, αλλά και ο βαθμός υπαιτιότητας και τυχόν υποτροπή του υπόχρεου. Τα πρόστιμα εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. ,από τις εφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Σύμφωνα με το Ν. 3661/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για όλα τα ακίνητα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα) που αγοράζονται ή ενοικιάζονται  ανεξάρτητα από την επιφάνεια τους. Οι συμβολαιογράφοι επίσης υποχρεούνται να το μνημονεύουν και να το επισυνάπτουν στα συμβόλαια αγοραπωλησίας. Τέλος, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ ) πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο και να συμπληρώνεται στο taxis κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω;

Υπεύθυνος έκδοσης ΠΕΑ είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο ορισμένος εκ του ιδιοκτήτη διαχειριστής. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου χρειάζεται να προσκομίσει στον ενεργειακό επιθεωρητή τα απαραίτητα έγγραφα για να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Τα δικαιολογητικά λοιπόν που χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι τα ακόλουθα και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες με βάση την χρονολογία ανέγερσης τους:

Ανέγερση πριν το 1983

 1. Το φύλλο συντήρησης λέβητα
  2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει, καθώς για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού δεν είναι απαραίτητη η δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο)

Μετά το 1983

 1. Αρχιτεκτονικά σχέδια: Κάτοψη
  2. Το τίτλο ιδιοκτησίας (είτε το συμβόλαιο είτε το Ε9)
  3. Παράβολο
  4. Αριθμός οικοδομικής αδείας 5.Τοπογραφικό διάγραμμα

Προαιρετικά :

 1. Το φύλλο συντήρησης λέβητα
  2. Αντίγραφο της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν το έχουμε δηλώσει). Τον ΚΑΕΚ (Kωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου), είτε οΑριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας.Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το στοιχείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της “Κτηματολόγιο ΑΕ”.
 2. Μελέτη θέρμανσης και θερμομόνωσης

4.Έντυπο τακτοποίησης αυθαιρέτων (σε περίπτωση που έχει γίνει τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών)

5.Έντυπο τακτοποίησης ημιυπαίθριων χώρων (σε περίπτωση που υπάρχουν και έχουν τακτοποιηθεί).

Τέλος θα χρειαστούν και στις δύο περιπτώσεις :
– Στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.) και τα γενικά στοιχεία του κτηρίου

– Οδός, αριθμό, περιοχή, Τ.Κ.
– Αρ. ιδιοκτησίας (πχ διαμέρισμα)
–Τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου
– Έτος ολοκλήρωσης της ανέγερσης του κτηρίου
– Αιτία έκδοσης ΠΕΑ
– Τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κλπ)

Όλα τα παραπάνω έγγραφα χρειάζεται να προσκομιστούν σε απλές φωτοτυπίες. Η εταιρεία μας σας παρέχει την δυνατότητα να σας βοηθήσει στην πλήρη ενημέρωση και συλλογή των εγγράφων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στους έμπειρους συνεργάτες μας και να έχετε άμεσα το  πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοση της οικίας και όπου άλλου κτιρίου εσείς επιθυμείτε.

Πώς αποκτώ το παράβολο;

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Μέσω της πλατφόρμας του TAXIS με το ΑΦΜ σας συμπληρώνετε το ειδικό έντυπο στην κατηγορία παράβολα με τύπο παράβολου 8012,8013,8014 και κάνετε υποβολή. Μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την έκδοση παραβόλου σας και να σας το αποστείλουμε. Έπειτα εσείς το πληρώνετε σε μια τράπεζα ή μέσω e -banking.  Η έκδοση του παραβόλου είναι αποκλειστικά υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και η έκδοση του γίνεται στο ΑΦΜ του. Το κόστος του παράβολου εξαρτάται από την τάξη της ενεργειακής επιθεώρησης.

Πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση για το e-παράβολο:

 1. Θα μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
 2. Θα κάνετε αναζήτηση με το κωδικό τύπου (8012,8013,8014)
 3. Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία
 4. Πατάτε υποβολή

Κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού

Αρχικά για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού υπήρχε ελάχιστο νόμιμο ποσό αμοιβής, ανάλογα με τα τετραγωνικά και τη χρήση του χώρου, στη συνέχεια όμως η ελάχιστη αυτή αμοιβή έπαψε να ισχύει. Η παραπάνω εφαρμογή έχει ως συνέπεια την ελεύθερη διαπραγμάτευση των τιμών. Για αυτό το λόγο συναντάμε αποκλίσεις στην τιμή του ενεργειακού πιστοποιητικού για σπίτια με παρόμοια τετραγωνικά μέτρα. Η εταιρεία μας σας παρέχει την δυνατότητα να αποκτήσετε στις καλύτερες τιμές της αγορά το δικό σας ενεργειακό πιστοποιητικό.

Η τιμή του ενεργειακού πιστοποιητικού επηρεάζεται από τα τετραγωνικά του κτιρίου, την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο καθώς επίσης και από το αν ο ιδιοκτήτης έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αν θα χρειαστεί ο ενεργειακός επιθεωρητής να συλλέξει κάποια από αυτά. Σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την κάτοψη του κτιρίου με αποτέλεσμα να χρειάζεται να την κάνει ο επιθεωρητής. Έχει σημασία λοιπόν να διευκρινίσουμε αν στην αναφερθείσα τιμή περιλαμβάνεται η αποτύπωση του κτιρίου. Μπορείτε να κάνετε μια έρευνα και συλλογή των άνωθεν δικαιολογητικών και εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε για την πλήρη προσκόμιση τους.

Επομένως η τιμή έκδοσης του πιστοποιητικού επηρεάζεται επίσης και από την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχει στην διάθεση του ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Έτσι θα πρέπει να διευκρινίσει ο ιδιοκτήτης με τον ενεργειακό επιθεωρητή αν στην τιμή έκδοσης περιλαμβάνεται και το κόστος για τη λήψη διαφόρων εγγράφων π.χ. οικοδομική άδεια από την πολεοδομία, ΚΑΕΚ ή αποδεικτικό υποβολής από το εθνικό κτηματολόγιο κ.α.

Τέλος, χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι η τιμή μπορεί να επηρεαστεί από την περιοχή που βρίσκεται το κτήριο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν το κτίριο βρίσκεται μακριά από την έδρα του ενεργειακού επιθεωρητή ( ή εκτός έδρας) η τιμή θα είναι μεγαλύτερη καθώς θα περιλαμβάνει και το κόστος μετακίνησης. Ωστόσο αυτό δεν γίνεται πάντοτε καθώς με την σωστή ενημέρωση θα έχετε επιλέξει το ενεργειακό επιθεωρητή και την εταιρεία που θα μπορεί να καλύψει με το λιγότερο κόστος όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις σας.

Σε γενικές γραμμές τo κόστος για την ενεργειακή επιθεώρηση είναι ελεύθερο (υπό διαπραγμάτευση). Οι αμοιβές καθορίζονται πλέον ελεύθερα με την έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.1 του ν.3919/2011. Ενώ στο άρθρο 10 του ΠΔ100/2010 καθορίζονταν οι ελάχιστες αμοιβές για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση ΠΕΑ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το κόστος ανάλογα ε τα χαρακτηριστικά του ακινήτου σας.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Η Fouskas Construction έχει καθιερωθεί ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες της αγορά στο τομέα των ανακαινίσεων καθώς και στην παροχή άψογων και επαγγελματικών υπηρεσιών που αφορούν τα ακίνητα σας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι εποχές απαιτούν γρήγορη προσαρμογή και άμεσα αποτελέσματα για να κάνουμε την διαβίωση μας ακόμη καλύτερη. Βρισκόμαστε λοιπόν δίπλα σας και σας βοηθάμε να ξεπεράσετε τα γραφειοκρατικά στάδια χωρίς σύγχυση αλλά με στοχευόμενη καθοδήγηση.

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία και εμπεριστατωμένη γνώση. Διαθέτουμε συνεπείς και αξιόπιστους επαγγελματίες ενώ σας προσφέρουμε άμεσα και σε προσιτές τιμές. Πέρα από την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού σας αναγράφουμε στην δεύτερη σελίδα και αναλυτικά όλες τις προτεινόμενες συστάσεις για να επιτύχετε την ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου σας. Σας προτείνουμε, δηλαδή, τρόπους για να ανέβει το ακίνητό σας ενεργειακή κλάση. Επιπλέον, σε περίπτωση που θέλετε να ενοικιάσετε το ακίνητό σας μέσω των πλατφόρμων βραχυχρόνιας μίσθωσης (AirBnb, Booking κλπ) απαιτείται το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, όπως και σε κάθε άλλη μίσθωση. Επομένως αν έχετε καταχωρήσει το σπίτι σας στο AirBnb ή στο Booking ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εκδώσουμε το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για την ενοικίαση της κατοικίας σας. Οι συστάσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές και ωφέλιμες εφόσον σκάφτεστε μακροπρόθεσμα και με επιχειρηματικό πνεύμα.

Αναγράφουμε, επίσης, το κόστος κάθε πιθανής αναβάθμισης , τους εκτιμώμενους χρόνους απόσβεσης καθώς και τα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σας αποστέλλετε σε ηλεκτρονική μορφή και είναι απόλυτα έγκυρο. Το ίδιο άλλωστε το πιστοποιητικό εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από το ΥΠΕΚΑ και περιέχει όλα τα στοιχεία που εξασφαλίζουν τη γνησιότητά του και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου για να το καταχωρήσει στο taxisnet στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Θέλουμε να σας προσφέρουμε εμπεριστατωμένες και ουσιαστικές επιλογές και δυνατότητες για την αναβάθμιση του ακίνητου σας είτε στην περίπτωση που οι ίδιοι διαμένετε με την οικογένεια σας σε αυτό είτε εφόσον πρόκειται να το πουλήσετε και ανεβάσετε την εμπορική του αξία.