Πιστοποιητικό ΔΕΗ: Σχέδιο – Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου 

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Π.Η. ;

Είναι ένα πιστοποιητικό ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου σας.
Επί της ουσίας είναι ένας έλεγχος όλων των εσωτερικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και έτσι συμπεραίνουμε εάν είναι ασφαλής , εάν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και ποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν.

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης;

Η διαδικασία αυτή γίνεται με ειδικά όργανα μέτρησης από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο μηχανικό ο οποίος κατόπιν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου’

Ο χρόνος έκδοσης συνήθως είναι μικρός (ακόμα και λίγα λεπτά ή μία μέρα μέσω της πλατφόρμας. Προσοχή χρειάζεται όμως στον έλεγχο που θα γίνει ώστε αυτός να είναι από έμπειρο τεχνικό.

Πότε είναι απαραίτητο;

Κατά μία έννοια εφόσον πρόκειται για την ασφάλειά σας είναι πάντα απαραίτητο.
Σύμφωνα με το νόμο όμως είναι σίγουρα απαραίτητο στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος στη ΔΕΗ ( σε ενοικιαστήριο πχ)
– Ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο
– Αλλαγή σε νυχτερινό τιμολόγιο.
– Σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σχετικές με το χώρο.
– Επανασύνδεση ρεύματος
– Aνέγερσης νέας οικοδομής.

Ποιος είναι ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού;

Μετά την ανέγερση η ανακαίνιση ενός κτιρίου και την έκδοσή του κάθε:

 • Κάθε 14 χρόνια για κατοικίες
 • Κάθε 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά.
 • Για επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτες ύλες κάθε 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας, επαγγελματικές υπαίθριες εγκαταστάσεις και χώρους όπου συναθροίζεται κοινό κάθε 1 χρόνο ή όπως αλλιώς ορίζει ο νόμος

Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση για το εάν χρειάζεται νέο πιστοποιητικό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου

 

1. Την υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
2. Το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης
3. Την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
4. Τα σχέδια κάτοψης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του ηλεκτρικού πίνακα
5. Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης

Τι είναι το σχέδιο ηλεκτρολόγου;

Είναι απαραίτητο για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου και εκδίδεται μόνο από ηλεκτρολόγο μηχανικό. Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών:

1.Λειτουργικό σχέδιο
2. Μονοφασικό
3. Πολυγραμμικό σχέδιο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μας απασχόλει το μονογραμμικό σχέδιο και μια κάτοψη του ηλεκτρολογικού πίνακα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού σας!

Η εταιρείας μας έχει χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διευθετούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά.

Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη που στόχο έχουν να του δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας για την επιλογή του και ικανοποίησης για το τελικό αποτέλεσμα.

Μάθετε τα πάντα για την διαδικασία έκδοσης του  Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου 

Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Π.Η;

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι ένα πιστοποιητικό ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του χώρου  σας,  που με βάση τον υπάρχον νόμο από την 1η Νοεμβρίου 2011 πρέπει να εκδίδεται για κάθε κτίριο. Επί της ουσίας είναι ένας έλεγχος όλων των εσωτερικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και της ασφαλείας αυτού. Ελέγχεται εάν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και ποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο και απαιτείται από τη ΔΕΔΔΗΕ για διαφορές περιπτώσεις.

Με το πιστοποιητικό αυτό η ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) γνωρίζει ότι έχετε μια ασφαλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η οποία και πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για την επιβεβαίωση της ασφάλεια αυτής. Συνιστά ένα πολύ σημαντικό έγγραφο καθώς με το πέρασμα του χρόνου όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επιδεινώνονται και για αυτό πρέπει να ελέγχονται με σκοπό τη συνεχή συντήρηση και τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος.

Επίσης, το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου  εκδίδεται στο τέλος του συνολικού ελέγχου και πέρα από βεβαίωση σωστής λειτουργίας, συνιστά επίσης την λεπτομερή αποτύπωση της εγκατάστασης των πριζών και των διακοπτών σε κάθε χώρο.

Πως ελέγχουμε αν είναι σε ισχύ το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου του χώρου μας;

Με πολύ απλό τρόπο, μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ και να γράψετε τον αριθμό της παροχή σας. Μέσα σε δευτερόλεπτα, θα ξέρετε αν πρέπει να εκδώσετε νέο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου και να το καταθέσετε στην ΔΕΔΔΗΕ.

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης;

Για την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου θα χρειαστεί αυτοψία στο χώρο σας από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό για την ταυτοποίηση της ορθής λειτουργίας του ηλεκτρικού κυκλώματος.

Η διαδικασία αυτή γίνεται με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο μηχανικό. Κατά την διάρκεια διαπιστώνεται τυχόν υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κυκλώματος ή του εξοπλισμού σας, πιθανοί κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας και επισημάνεται τυχόν έλλειψη γείωσης και ελαττωματικής ηλεκτρικής εργασίας. Οι έλεγχοι διεξάγονται επίσης σε καλωδιώσεις και σταθερό ηλεκτρικό εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλείς.

Στην συνέχεια συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα από τον ηλεκτρολόγο και κατόπιν ο ίδιος υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό. Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ΔΕΗ χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει μετέπειτα εκ νέου έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο ηλεκτρολόγος εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και κατόπιν το σπίτι μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί.

Τι περιλαμβάνει ο έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου;

Πριν την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ελέγχονται τα παρακάτω:

 • Έλεγχος του πινάκα
 • Έλεγχος της γείωσης
 • Έλεγχος του ρελέ διαρροής
 • Έλεγχος με εξειδικευμένα όργανα όλων των παραπάνω για την διασφάλιση της ποιότητα της μόνωσης των καλωδιώσεων και τυχόν βραχυκυκλώματα στην εγκατάσταση

Αυτονόητο είναι πως στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στην εγκατάσταση, πρέπει να διορθωθεί πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου;

Ο χρόνος έκδοσης συνήθως είναι μικρός (ακόμα και λίγα λεπτά ή μία μέρα μέσω της πλατφόρμας. Προσοχή χρειάζεται όμως στον έλεγχο που θα γίνει ώστε αυτός να είναι από έμπειρο τεχνικό.

Πότε είναι απαραίτητο;

Κατά μία έννοια εφόσον πρόκειται για την ασφάλειά σας είναι πάντα απαραίτητο. Σύμφωνα με το νόμο όμως θα ζητηθεί από την ΔΕΗ και είναι σίγουρα απαραίτητο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος στη ΔΕΗ. Όπως σε περιπτώσεις μισθώσεις ακίνητων είτε είναι επαγγελματική μίσθωση είτε ενοικίαση κατοικίας ή διαμερίσματος
 2. Ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο
 3. Αλλαγής σε νυχτερινό τιμολόγιο
 4. Σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σχετικές με το χώρο
 5. Επανασύνδεσης ρεύματος
 6. Ανέγερσης νέας οικοδομής

Πότε ζητείται υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή ΥΔΕ ή Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

 1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής
 2. Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη
 3. Μετά την ολοκλήρωση τροποποίησης μιας υφιστάμενης εγκατάστασης

 

 1. Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί με επανέλεγχο ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία

Ποιος είναι ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού;

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου έχει ισχύ για 14 χρόνια για οικιακούς χώρους και 7 χρόνια για επαγγελματικούς. Εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του τελευταίου πιστοποιητικού σας, θα πρέπει να το εκδώσετε εκ νέου.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται ο έλεγχος της εγκατάστασης;

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4483/65 είναι υποχρεωτικό. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγχεται και να εκδίδονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανάλογα με την χρήση του κτιρίου. Ο πρώτος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση της κατασκευής ή μετά από ριζική ανακαίνιση ή τροποποίηση του υπάρχοντος χώρου. Η έκδοση του πρέπει να γίνεται κάθε:

 • Κάθε 14 χρόνια για κατοικίες
 • Κάθε 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά
 • Για επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτες ύλες κάθε 2 χρόνια
 • Για χώρους ψυχαγωγίας, επαγγελματικές υπαίθριες εγκαταστάσεις (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) και χώρους όπου συναθροίζεται κοινό κάθε 1 χρόνο ή όπως αλλιώς ορίζει ο νόμος
 • Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
 • Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του κτιρίου καθώς και μετά από σοβαρές φθορές και ατυχήματα  (πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία) κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση για το εάν χρειάζεται νέο πιστοποιητικό

Απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου

 1. Την υπεύθυνη δήλωση του αδειούχο ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
 2. Το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 3. Την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 4. Τα σχέδια κάτοψης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του ηλεκτρικού πίνακα
 5. Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης

Τι είναι το σχέδιο ηλεκτρολόγου;

Είναι απαραίτητο για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου και εκδίδεται μόνο από ηλεκτρολόγο μηχανικό. Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών:

1.Λειτουργικό σχέδιο

 1. Μονοφασικό
 2. Πολυγραμμικό σχέδιο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μας απασχολεί το μονογραμμικό σχέδιο και μια κάτοψη του ηλεκτρολογικού πίνακα.

Ποιο είναι το κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου;

Η τιμή του πιστοποιητικού διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου ο οποίος ηλεκτροδοτείται (τετραγωνικά μέτρα) καθώς και από το πλήθος των υφιστάμενων πινάκων και υποπινάκων  και το είδος αυτών. Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι ελάχιστος ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να γίνει και αυθημερόν.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλη την διαδικασία. Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή και την κατάλληλη εμπειρία στο πεδίο της πιστοποίησης. Μπορεί να αναλάβει τις τεχνικές εργασίες που απαιτούνται για την  συμμόρφωση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης, οι οποίες θα προκύψουν από την αυτοψία και τις ηλεκτρολογικές μετρήσεις που θα διεξαχθούν.