Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (Ακινήτου) – Μητρώο Ταυτότητας Κτιρίων

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αποτελεί τον φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ενός κτιρίου μαζί με τα στοιχεία του ή των ιδιοκτητών του, τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), τις οικοδομικές άδειες, την ενεργειακή κλάση του, τις δηλώσεις για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων κατασκευών, τον τύπο στατικού ελέγχου της κατασκευής και τα τοπογραφικά στοιχεία του οικοπέδου.

Κατά βάση πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων, η οποία θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο, ενώ μονάχα με την κατοχή αυτής θα ολοκληρώνεται πλήρως και η τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Είναι πλέον υποχρεωτική 

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου είναι πλέον υποχρεωτική και όλα τα κτίρια καταγράφονται στο αρμόδιο σύστημα. Η έκδοση και η κατοχή ηλεκτρονικής ταυτότητας αφορά τόσο τα παλιά όσο και νέα κτίρια, ιδιωτικά και του δημοσίου. Αν επιθυμείς και εσύ να ενημερωθείς αναλυτικά για το τι είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ποια η διαδικασία έκδοσης της, ποια δικαιολογητικά απατούνται και πολλές ακόμη πληροφορίες, το παρακάτω κείμενο θα σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο.

Στην ουσία η Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος ο οποίο όταν με υποβάλλεται παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου και τυχόν μεταβολές της κατά την διάρκεια ζωής του, σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017 (ΦΕΚ A167/3.11.2017)

Ποια κτίρια αφορά

Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αφορά όλα τα κτίρια και τις διηρημένες ιδιοκτησίες οι οποίες είτε μεταβιβάζονται (για παλιά κτίρια και ιδιοκτησίες) είτε εκδίδουν νέες οικοδομικές άδειες (για νέα κτίρια και ιδιοκτησίες). Έτσι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν ιδιώτη μηχανικό που θα κάνει αυτοψία και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας για το κτίριο τους.

Και όλα τα αυθαίρετα

Επίσης, πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα ακινήτου και όλα τα αυθαίρετα, όπως αναφέραμε και άνωθεν. Ως προς την προθεσμία που δίνεται στα κτίρια, αυτός καθορίζεται από την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Υπάρχουν δύο κατηγορίες.

Ποια τα στοιχεία που καταχωρούνται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα;

Από τις αρχές του 2021 και έχει τεθεί σε λειτουργία και η ψηφιακή πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Εκτός από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες. Μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα επιδιώκεται η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών αυτού, αλλά και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα είναι:

 • Η περιγραφή οικοπέδου ή γηπέδου εκτός σχεδίου
 • Ο αριθμός κτισμάτων
 • Η αναλυτική περιγραφή του κτιρίου ή των κτιρίων
 • Οι πράξεις σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών
 • Ο αριθμός ορόφων
 • ΠΕΑ
 • Η αναφορά στο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής του ακινήτου με την ύπαρξη ή μη ειδικού καθεστώτος προστασίας της περιοχής  

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

Η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου. Πολλές φορές μάλιστα αποτελεί και το μόνο χρονοβόρο στάδιο. Πιο αναλυτικά βάσει του ν.4495, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Η μελέτη κατανομής δαπανών κτηρίου (αν υπάρχει)
 2. Ο πίνακας χιλιοστών (αφορά κοινόχρηστους χώρους ή αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία)
 3. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (αν έχει εκδοθεί)
 4. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τμημάτων ή ολόκληρου του κτιρίου
 5. Το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α) ή/και την μελέτη στατικής επάρκειας ή/και την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου (εφόσον ζητηθεί)
 6. Τις κατόψεις των ορόφων, τη μελέτη προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων ή ΑμεΑ και τις χαρακτηριστικές όψεις και τομές (αν απαιτείται) και τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο /τη διηρημένη ιδιοκτησία πλην των κοινοχρήστων χώρων, στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄
 7. Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 8. Τα στελέχη (και τις ενημερώσεις/αναθεωρήσεις) των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (π.χ., Άδεια Δόμησης ή Οικοδομική)
 9. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, (ή αν δεν υπάρχουν, βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)

Αφού συγκεντρωθούν όλα τα άνωθεν δικαιολογητικά και αναρτηθούν, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός που έχετε ορίσει αναλαμβάνει να εκδώσει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό πληρότητας.

   Επικοινωνήστε μαζί μας!

    

   Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας για την έκδοση της  Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του κτισρίου σας!

   Η εταιρείας μας έχει χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

   Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διευθετούμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά.

   Με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη που στόχο έχουν να του δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας για την επιλογή του και ικανοποίησης για το τελικό αποτέλεσμα.

   Μάθετε τα πάντα για την διαδικασία έκδοσης της  Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου

   Α Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

   Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι πλέον υποχρεωτική και όλα τα κτίρια καταγράφονται στο αρμόδιο σύστημα. Η έκδοση και η κατοχή ηλεκτρονικής ταυτότητας αφορά τόσο τα παλιά όσο και νέα κτίρια, ιδιωτικά και του δημοσίου. Αν επιθυμείς και εσύ να ενημερωθείς αναλυτικά για το τι είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ποια η διαδικασία έκδοσης της, ποια δικαιολογητικά απατούνται και πολλές ακόμη πληροφορίες, το παρακάτω κείμενο θα σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο.

   Στην ουσία η Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος ο οποίο όταν με υποβάλλεται παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου και τυχόν μεταβολές της κατά την διάρκεια ζωής του, σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017 (ΦΕΚ A167/3.11.2017)

   Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

   Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποτελεί τον φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ενός κτιρίου μαζί με τα στοιχεία του ή των ιδιοκτητών του, τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), τις οικοδομικές άδειες, την ενεργειακή κλάση του, τις δηλώσεις για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων κατασκευών, τον τύπο στατικού ελέγχου της κατασκευής και τα τοπογραφικά στοιχεία του οικοπέδου.

   Κατά βάση πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων, η οποία θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο, ενώ μονάχα με την κατοχή αυτής θα ολοκληρώνεται πλήρως και η τακτοποίηση αυθαιρέτων.

   Βασικές πληροφορίες για το σκοπό που εξυπηρετεί

   Τέθηκε σε ενεργοποίηση από τις αρχές του 2021 και έχει τεθεί σε λειτουργία και η ψηφιακή πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Εκτός από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες. Μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα επιδιώκεται η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών αυτού, αλλά και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.Remaining Time-0:00

   Επιπλέον, στον φάκελο περιλαμβάνονται:

   • Τα σχέδια κάτοψης
   • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
   • Η οικοδομική άδεια
   • Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
   • Ο πίνακας χιλιοστών

   Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα είναι:

   • Η περιγραφή οικοπέδου ή γηπέδου εκτός σχεδίου
   • Ο αριθμός κτισμάτων
   • Η αναλυτική περιγραφή του κτιρίου ή των κτιρίων
   • Οι πράξεις σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών
   • Ο αριθμός ορόφων
   • ΠΕΑ
   • Η αναφορά στο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής του ακινήτου με την ύπαρξη ή μη ειδικού καθεστώτος προστασίας της περιοχής  

   Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Όλη η διαδικασία

   Η διαδικασία για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας γίνεται υποχρεωτικά από πιστοποιημένους μηχανικούς. Αυτοί είναι και η αρμόδιοι για όλη την διαδικασία. Ο μηχανικός που θα αναλάβει την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου σας φέρει και την ευθύνη και τον έλεγχο για όλα όσα δηλώνονται και αναφέρονται στα έγγραφα που του παραδίδετε σχετικά με το κτίριο σας.

   Η καταχώριση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου περιλαμβάνει αρχικά την καταχώριση οικοπέδου/ Γηπέδου και την καταχώρηση ιδιοκτησιών και έπειτα το απόσπασμα Ταυτότητας Κτηρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Στην συνέχεια αυτών, ο μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, το οποίο και φέρει μοναδικό κωδικό και κλειδί γνησιότητας.

   Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός κάνει αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη βεβαίωση του ιδίου ότι το κτίριο σας έχει ή ιδανικά δεν έχει αυθαιρεσίες και το κατά πόσο οι όποιες αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί, καθώς και τα στοιχεία του Αποσπάσματος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι είναι μια διαδικασία επομένως που μονό ένας μηχανικός με πολυετή εμπειρία και γνώση μπορεί να πραγματοποιήσει άμεσα και απόλυτα σωστά.

   Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;

   Η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Πολλές φορές μάλιστα αποτελεί και το μόνο χρονοβόρο στάδιο. Πιο αναλυτικά βάσει του ν.4495, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

   • Η μελέτη κατανομής δαπανών κτηρίου (αν υπάρχει)
   • Ο πίνακας χιλιοστών (αφορά κοινόχρηστους χώρους ή αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία)
   • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (αν έχει εκδοθεί)
   • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τμημάτων ή ολόκληρου του κτιρίου
   • Το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α) ή/και την μελέτη στατικής επάρκειας ή/και την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου (εφόσον ζητηθεί)
   • Τις κατόψεις των ορόφων, τη μελέτη προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων ή ΑμεΑ και τις χαρακτηριστικές όψεις και τομές (αν απαιτείται) και τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο /τη διηρημένη ιδιοκτησία πλην των κοινοχρήστων χώρων, στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄
   • Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
   • Τα στελέχη (και τις ενημερώσεις/αναθεωρήσεις) των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (π.χ., Άδεια Δόμησης ή Οικοδομική)
   • Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, (ή αν δεν υπάρχουν, βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)

   Αφού συγκεντρωθούν όλα τα άνωθεν δικαιολογητικά και αναρτηθούν, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός που έχετε ορίσει αναλαμβάνει να εκδώσει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό πληρότητας. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, έχει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας. Η έκδοση πιστοποιητικών προϋποθέτει την καταβολή τέλους ανταπόδοσης ύψους 20€ υπέρ Τ.Ε.Ε. ενώ θα γίνεται τόσο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό του ιδιοκτήτη όσο και από Κ.Ε.Π.

   Μετά και την συμπλήρωση από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό των στοιχείων του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.), δίνεται κωδικός ιδιοκτησίας, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εξουσιοδοτημένο μηχανικό και στον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη του κτιρίου ή και της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

   Ποια κτίρια αφορά η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου;

   Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου αφορά όλα τα κτίρια και τις διηρημένες ιδιοκτησίες οι οποίες είτε μεταβιβάζονται (για παλιά κτίρια και ιδιοκτησίες) είτε εκδίδουν νέες οικοδομικές άδειες (για νέα κτίρια και ιδιοκτησίες). Έτσι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν ιδιώτη μηχανικό που θα κάνει αυτοψία και θα εκδώσει Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας για το κτίριο τους.

   Επίσης, πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και όλα τα αυθαίρετα, όπως αναφέραμε και άνωθεν. Ως προς την προθεσμία που δίνεται στα κτίρια, αυτός καθορίζεται από την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει αρχικά, η πρώτη κατηγορία στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια ή οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες συγκεκριμένης χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα νοσοκομεία, κ.α., αυτά έχουν περιθώριο πέντε χρόνια για την καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Για όλα τα υπόλοιπα κτίρια ή αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, η υποβολή είναι υποχρεωτική τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

   Πιο αναλυτικά οι κατηγορίες των κτιρίων που αφορά η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας είναι:

   Πρώτη Κατηγορία:

   1. Τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ:Ενώ σε αυτά ανήκουν και τα κτίρια αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ.
   2. Κτίρια συνάθροισης κοινού:Θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης: οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), οι αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), και οι σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.
   3. Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων
   4. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
   5. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
   6. Κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
   7. Σωφρονιστικά Ιδρύματα και τα κτίρια αυτών:Τέτοια είναι καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

   Δεύτερη Κατηγορία: 

   Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης.

   Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;

   Στην αρχή το νομοσχέδιο αφορούσε ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων τα ακίνητα τους έχουν άδεια με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.1.2011, δηλαδή νέα και σχετικά σύγχρονα κατασκευασμένα κτήρια. Στη συνέχεια όμως, ο νόμος θα εφαρμοσθεί σε όλα τα υπάρχοντα κτήρια τα οποία έχουν ημερομηνία έκδοσης άδειας πριν την 1.3.2012. Η υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου αφορά και τα κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια. Εν γένει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αφορά όλα τα κτίσματα της επικράτειας, κατασκευασμένα και φυσικά και αυτά που θα αναγερθούν στο μέλλον. Έτσι, όπως γίνεται κατανοητό η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου αφορά όλα τα κτήρια της ελληνικής επικράτειας.

   Έπειτα, η αντίστοιχη Υπηρεσία Δόμησης, δηλαδή η παλιά Πολεοδομία, θα αναλάβει να εκδώσει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής. Αυτό το Πιστοποιητικό θα καταχωρηθεί από ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί θα αντικαταστήσει σε ισχύ τη βεβαίωση νομιμότητας του Ν.4178/2013. Επιπρόσθετα, θα είναι απαραίτητο έγγραφο για τη σύναψη οποιαδήποτε δικαιοπραξίας. Η Ταυτότητα κτιρίου θα πρέπει να υποχρεώνεται μετά από κάθε εργασία που πραγματοποιείται στο κτήριο και για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών από δημόσια αρχή.

   Το κόστος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

   Το κόστος έκδοσης και απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου κυμαίνεται συνήθως από 250 ως 600 ευρώ για τις κοινές περιπτώσεις. Κάθε ιδιόκτητης καλείται να πληρώσει για το ακίνητο του το πόσο αυτό εάν η ιδιοκτησία του είναι νόμιμη και δεν έχει καμία πολεοδομική παράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναμένεται να είναι σαφώς υψηλότερο. Αναφορικά με το κόστος της αμοιβής του εξουσιοδοτημένου μηχανικού, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού πληρότητας, όπως αναφέραμε και παραπάνω.

   Αν το ακίνητο σας έχει κάποια πολεοδομική παράβαση η αμοιβή του μηχανικού μπορεί να αυξηθεί πέρα των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο αρμόδιος μηχανικός και εσείς θα συζητήσετε και με βάση την συμφωνία σας θα οριστεί και η αμοιβή του σύμφωνα με τις εργασίες που θα σας προσφέρει, χωρίς στην συνέχεια να προκύψουν επιπλέον χρεώσεις και αμοιβές.

   Κάθε πότε πρέπει να ελέγχεται το κτίριο;

   Το κτίριο πρέπει να ενημερώνεται βάσει των χαρακτηριστικών του ανά 8, 10 και 15 χρονιά. Πιο αναλυτικά:

   Κάθε 8 έτη θα πρέπει να ελέγχονται τα:

   • Κτίρια Συνάθροισης Κοινού
   • Τα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Κτίρια
   • Τα Εμπορικά κέντρα, τα Πολυκαταστήματα, οι Αγορές και οι Υπεραγορές
   • Τα Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που στεγάζουν Υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και στεγάζουν Υπηρεσίες αυτού.

   Κάθε 10 έτη θα πρέπει να ελέγχονται τα εξής:

   • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία, ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
   • Εμπορικά Καταστήματα
   • Σχολεία και Φροντιστήρια
   • Γραφεία
   • Σωφρονιστικά Κτίρια
   • Κτίρια Υγείας και Πρόνοιας

   Κάθε 15 έτη θα πρέπει να ελέγχονται:

   • Οι Σταθμοί Αυτοκινήτων
   • Οι Αποθήκες
   • Τα Κτίρια με χρήση που δεν υπάγεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
    Για κτίριο που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας κατηγορίας, όταν η ηλεκτρονική ταυτότητα συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου, ακολουθείται η δυσμενέστερη προθεσμία.

   Πότε γίνεται η ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου;

   Η ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ακινήτου λαμβάνει χώρα μετά από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή και με τις εργασίες της οποίας μεταβάλλονται πολεοδομικά/κτιριολογικά μεγέθη.

   Η ενημέρωση πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από τη λήξη ισχύος της άδειας, εφόσον έχουν υλοποιηθεί εργασίες ή αλλιώς εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών. Η ταυτότητα έπειτα θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά ύστερα από κάθε μεταβίβαση και στους περιοδικούς ελέγχους.

   Υπεύθυνος για την Ενημέρωση είναι ο Επιβλέπων Μηχανικός και σε περίπτωση όπου η Διοικητική Πράξη (Άδεια) δεν απαιτεί ορισμό Επιβλέποντα, ο Κύριος του Έργου μέσω Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού. Ύστερα από την ολοκλήρωση της κατασκευής του Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ) υπόχρεος ενημέρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου είναι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του κτιρίου.

   Ενημέρωση Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας πραγματοποιείται επίσης για την έκδοση νέου Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας λόγω επικαιροποίησης της ημερομηνίας αυτοψίας ή αλλαγής Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού ή Κυρίου του Ακινήτου. Επιπλέον, αυτή θα ενημερώνεται από τον μηχανικό για οποιαδήποτε εργασία στο κτίριο η οποία απαιτεί άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Οποιαδήποτε επομένως εργασία έχει εκτελεσθεί σε κτίριο και δεν έχει καταγραφεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής με ελάχιστο το κατώτερο πρόστιμο αυθαιρέτου κατά την χρονική στιγμή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας. 

   Σε περίπτωση Νέας Σύστασης ή Τροποποίησης Αυτοτελών Ιδιοκτησιών οι νέες ιδιοκτησίες αρχειοθετούνται. Υπόχρεος για την αρχειοθέτηση και την καταχώριση των νέων ιδιοκτησιών είναι ο Κύριος του Ακινήτου μέσω Εξουσιοδοτημένου Μηχανικού εντός τεσσάρων μηνών.

   Τι αναφέρει το νομοσχέδιο για την ταυτότητα κτιρίου;

   Όταν γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου εννοείται στην ουσία ο φάκελος αυτής και όχι η ηλεκτρονική της μορφή. Το έντυπο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας μαζί με το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου θα πρέπει να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος καθώς αυτά θα αποτελούν και στοιχεία ελέγχου. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος θα προχωρεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους κάθε χρόνο σε ποσοστό 3% των κτηρίων που έχουν λάβει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

   Το Νομοσχέδιο λοιπόν, προβλέπει, όπως είναι αναμενόμενο πολύ αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, στη περίπτωση που αποδειχθεί είτε κατά τη συμπλήρωση είτε κατά τη διάρκεια κάποιου ελέγχου ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα περιλαμβάνει ψευδή στοιχεία τότε επιβάλλονται ποινικές κυρώσει και υψηλά πρόστιμα. Πιο συγκεκριμένα τα πρόστιμα κυμαίνονται από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια του κτιρίου που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.

   Με το νομοσχέδιο επομένως, θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και καθορίζονται τόσο το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου και των εκδιδόμενων πιστοποιητικών καθώς και οι προδιαγραφές των σχετικών εντύπων, όσο και η διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, ανάλογα με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των κτιρίων.

   Σε περίπτωση υποτροπής των εν λόγω παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενες περιοχές της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 19 του ν. 1650/1986), τα όρια των ως άνω κυρώσεων διπλασιάζονται.

   Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από τους σχετικούς ελέγχους των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικό μητρώο, ΕΚΧΑ, ΔΕΗ και Κέντρο Διαλειτουργικότητας που λειτουργεί στη Ε.Γρ. Πληροφοριακών Συστημάτων), παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του ακινήτου, επιβάλλεται, από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

   Συμπερασματικά τα βασικά στοιχεία του νόμου σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι τα ακόλουθα:

   • Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ακινήτου αφορά όλα τα κτίρια / διηρημένες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με οικοδομική άδεια καθώς και όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα( δεν έχουν παραβιάσεις οι όποιες τα ορίζουν ως αυθαίρετα)
   • Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός της περίπτωσης μισθώσεων.
   • Υπεύθυνοι για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) / αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας είναι οι Ιδιώτες Μηχανικοί, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες ακίνητων για την ανάληψη της διαδικασία και την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του ακινήτου τους.
   • Η διαδικασία γίνεται από τον Μηχανικό μέσω ειδικής ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας.
   • Αντίγραφο του φακέλου δίνεται στον ιδιοκτήτη.
   • Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται από τον Μηχανικό και φέρει μοναδικό αριθμό.
   • Όλα τα κτίρια πρέπει να επανελέγχονται σε χρόνο που ορίζεται από την κατηγορία του κτιρίου.

   Ηλεκτρονικό μητρώο ακινήτου

   Το ηλεκτρονικό μητρώο των κτηρίων αποσκοπεί να καταγράψει όλα τα κτήρια της χώρας, τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Έτσι, θα γίνει καταγραφή και αποτύπωση όλων των στοιχείων σε μια ειδική και συγκεκριμένη πλατφόρμα που θα βρίσκεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

   Η καταγραφή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ακινήτου είναι υποχρεωτική. Όπως αναφέραμε λοιπόν και παραπάνω ακίνητα που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου δεν θα έχουν τη δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου. Ακόμη, μετά το πέρας των προθεσμιών όλα τα ακίνητα που δεν έχουν κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις, θα υπολογίζονται ως αυθαίρετα.

   Τα στάδια της διαδικασίας έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και η ανάληψη της από τους άψογα καταρτισμένους μηχανικούς της εταιρείας μας

   Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς, με την παροχή υψηλών και αξιόπιστων υπηρεσιών που αφορούν διαδικασίες και ζητήματα γραφειοκρατικής φύσης σχετικά με τα ακίνητα σας. Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου σας στην Αθήνα και σε όλη την Περιφέρεια Αττικής. Οι τιμές μας είναι ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές της αγοράς και οι υπηρεσίες μας συνοδεύονται από αξιοπιστία, γνώση και επαγγελματισμό.

   Τα στάδια έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι:

   1. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το τηλέφωνο μας ή συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας μας ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
   2. Μετά από την επικοινωνία μας κλείνουμε ραντεβού και προγραμματίζουμε την συνάντηση, την αυτοψία και ελέγχουμε αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα του ακινήτου σας.
   3. Γίνεται η αυτοψία του κτιρίου σας.
   4. Μετά γίνεται η συλλογή όλων των απαραιτήτων εγγράφων για την ολοκλήρωση της διαδικασία.
   5. Την διαδικασία αναλαμβάνει ένας από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς μας, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για κάθε απορία σας σε όλη την πορεία της έκδοσης την ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου σας.
   6. Έπειτα γίνεται η προετοιμασία του φακέλου του κτιρίου σας και η κατάθεση των σχετικών δηλώσεων.Ενώ σας  ενημερώνουμε και για την ημερομηνία που θα εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πληρότητας του ακινήτου σας.
   7. Αφού εκδοθεί το πιστοποιητικό πληρότητας του ακινήτου σας, εκδίδεται και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Τα δύο αυτά πιστοποιητικά σας παραδίδονται μαζί με όλο τον φάκελο του ακινήτου σας.

   Ελπίζουμε να ενημερωθήκατε πλήρως για όλη την διαδικασία που αφορά την έκδοση και απόκτηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου. Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου είναι ένα πιστοποιητικό που πλέον όλα τα κτίρια καλούνται να φέρουν. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία που μπορεί να έχετε για όλη την διαδικασία. Οι καλά καταρτισμένοι και έμπειροι επαγγελματίες μηχανικοί μας είναι πάντα πρόθυμοι και φιλικοί να σας εξυπηρετήσουν.