Η εσωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται, όπως το λέει και η λέξη, στο εσωτερικό των τοίχων του κτιρίου και όχι στην εξωτερική επιφάνειά τους. Σε περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη (κτίρια σε επαφή μεταξύ τους) ή απαγορεύεται η εξωτερική διαφοροποίηση των όψεων των κτιρίων (διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί) συνιστάται ανεπιφύλακτα. Ενδείκνυται κυρίως σε εξοχικές κατοικίες και χώρους γραφείων – καταστημάτων λόγω της άμεσης απόδοσής της στη θέρμανση ή στο δροσισμό. Είναι ιδανική λύση αν επιθυμείτε ανεξάρτητη μόνωση για το την ανακαίνιση σπιτιού σας σε μια πολυκατοικία ξοδεύοντας λίγα χρήματα (γλιτώνετε το κόστος των ικριωμάτων) και αναβαθμίζοντας τη θερμομονωτική αξία του χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών. Εφαρμόζοντας την εσωτερική θερμομόνωση πρέπει να γνωρίζετε ότι μειώνονται σημαντικά οι θερμικές απώλειες και αναβαθμίζεται ενεργειακά ο χώρος σας.

Εφαρμογές της Εσωτερικής Θερμομόνωσης

Η εσωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται είτε με θερμομονωτική βαφή είτε με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών. Στην περίπτωση όπου επιλέξετε θερμομονωτικές πλάκες λεπτού πάχους η μόνωση θα φτάνει στο ίδιο επίπεδο με το σοβατεπί και τις ηλεκτρικές πρίζες και επομένως δεν χρειάζεται να τις μετακινήσετε. Εφαρμόζεται και μονώνει τοιχοποιίες από οποιοδήποτε υλικό (τούβλα, σκυρόδεμα, πέτρα ή τσιμεντόλιθους). Τα στάδια εφαρμογής είναι:

 • Επιλέγεται το κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό (στον συγκεκριμένο τύπο μόνωσης προτιμάται η διογκωμένη πολυστερίνη)
 • Το θερμομονωτικό υλικό (θερμομονωτικές πλάκες) είτε επικολλάται στην εσωτερική πλευρά των τοίχων είτε στερεώνεται με μηχανικά μέσα,
 • Οι θερμομονωτικές πλάκες επικαλύπτονται με κονίαμα ή γυψοσανίδα, η οποία θεωρείται η βέλτιστη οικονομική λύση και
 • Η τελική επιφάνεια (γυψοσανίδες) χρωματίζεται με τα απαραίτητα υλικά για την ολοκλήρωση της εσωτερικής θερμομόνωσης.

Πλεονεκτήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης

 • Θεωρείται οικονομικότερη της εξωτερικής θερμομόνωσης διότι το θερμομονωτικό υλικό δεν είναι εκτεθειμένο στις μεταβολές θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και δεν απαιτείται η ιδιαίτερη προστασία του με ακριβά υλικά όπως στην εξωτερική θερμομόνωση.
 • Το κτίριο-χώρος θερμαίνεται εσωτερικά πιο γρήγορα το χειμώνα. Τα θερμομονωτικά αποτελέσματα είναι πιο άμεσα, καθώς η θερμομόνωση βρίσκεται πριν από τα δομικά στοιχεία του τοίχου.
 • Μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη θερμομόνωση, καθώς υπάρχουν λύσεις για όλα τα στοιχεία των κτιρίων (τοιχοποιία, οροφή, δάπεδο), με άριστα χαρακτηριστικά συντελεστών θερμοπερατότητας, που υπερκαλύπτουν και τις πιο αυστηρές απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ.
 • Εφαρμόζεται όλον τον χρόνο ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες δεδομένου ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με εργασίες σε μία ανακαίνιση και αποκατάσταση εσωτερικά.
 • Δεν επηρεάζεται η εξωτερική εικόνα του κτιρίου, κάτι που σε ειδικές περιπτώσεις είναι επιθυμητό ή επιβάλλεται.

Μειονεκτήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης

 • Δεν προστατεύονται τα δομικά στοιχεία του κτιρίου από τις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και έτσι τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα δεν είναι πολύ καλή η θερμοκρασία στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Ελαττώνεται ο ωφέλιμος εσωτερικός χώρος του σπιτιού σας, καθώς τα μονωτικά υλικά τοποθετούνται από την εσωτερική πλευρά και καταλαμβάνουν ένα μέρος του (περίπου 3-4%).
 • Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα υγρασίας που προέρχονται από την εξωτερική επιφάνεια των τοίχων εφόσον τα απροστάτευτα δομικά στοιχεία κινδυνεύουν από συστολές και διαστολές λόγω των θερμοκρασιακών μεταβολών, ενώ υπάρχει και κίνδυνος ρωγμών από την εισροή βρόχινου νερού.
 • Είναι πιθανόν να εμφανιστούν θερμογέφυγες ιδιαίτερα στα σημεία διακοπής της τοιχοποιίας από τις πλάκες των ορόφων. Γενικά η εσωτερική θερμομόνωση δεν προστατεύει τον τοίχο και το σπίτι σας πλήρως από τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας, όπως κάνει η εξωτερική θερμομόνωση.
 • Κατά την εφαρμογή της εσωτερικής θερμομόνωσης σε ανακαινίσεις πρέπει να γίνουν αρκετές εργασίες στο εσωτερικό (μεταφορά επίπλων, στρώσιμο προστατευτικών στο πάτωμα, μεταφορά υλικών, μετακίνηση θερμαντικών σωμάτων κλπ), οπότε η διαβίωση στο εσωτερικό είναι προβληματική κατά το διάστημα των εργασιών όχι μόνο για εσάς αλλά και για τους υπόλοιπους ενοίκους.
 • Εξαιτίας της τελικής επιφάνειας από γυψοσανίδα δεν ενδείκνυται το κρέμασμα αντικειμένων μεγάλου βάρους.

Η εταιρεία μας για τις θερμομονώσεις και θερμοπροσόψεις σπιτιών χρησιμοποιεί το σύστημα KELYFOS, το οποίο απαρτίζεται από συγκεκριμένα ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε ότι αφορά την θερμομόνωση ή γενικότερα την ανακαίνιση του σπιτιού σας. Επικοινωνήσετε μαζί μας.