Στάδια για την Κατασκευή Σπιτιού 

Τι Μηχανικούς χρειάζεται για να κτιστεί ένα σπίτι; 

Ξεκινώντας, για να κτιστεί ένα καινούργιο σπίτι χρειάζεται τουλάχιστον αυτούς τους 4 μηχανικούς :

– Τοπογράφο
– Αρχιτέκτονα
– Πολιτικό Μηχανικό
– Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
– Μηχανολόγο Μηχανικό (σε κάποιες περιπτώσεις ο μηχανολόγος μπορεί να μην χρειάζεται αλλά αυτό είναι αρκετά σπάνιο πλέον).

Επίσης σύμφωνα με νέες οδηγίες και κανονισμούς χρειάζεται και κάποιος για να κάνει την μελέτη ενεργειακής απόδοσης, αλλά αυτό συνήθως γίνεται από τους ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους μηχανικούς.

Τα μικρά αρχιτεκτονικά γραφεία (συνήθως αρχιτέκτονες που είναι μόνοι τους), δεν έχουν κάποιο πολιτικό μηχανικό στο γραφείο και συνήθως έχουν 2-3 πολιτικούς μηχανικούς που συνεργάζονται, συνήθως πολιτικό μηχανικό βρίσκεις εντός γραφείου σε μεσαία ως μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία, αλλά και αυτό όχι πάντα.

Ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς είναι απίθανο να βρεις σε αρχιτεκτονικά γραφεία, (Βασικά σε κανένα από τα μεγάλα γραφεία στα οποία έχω δουλέψει ή έχω ακούσει δεν έχουν δικούς τους μηχανολόγους γιατί συνήθως συνεργάζονται με κάποιους), όμως συνηθίζεται η μεταξύ τους συνεργασία, των ηλεκτρολόγων και των μηχανολόγων, σε κοινό γραφείο.

Επίσης μερικές φορές αναλόγως του μεγέθους του κτηρίου, αλλά και γενικότερα, είναι καλό πριν να δοθούν τα σχέδια για προσφορές να υπάρχει ένα Επιμετρητής Ποσοτήτων, ο οποίος εκδίδει τεύχη ποσοτήτων που δίνονται μαζί με τα σχέδια προσφορών.

Τα τεύχη ποσοτήτων διευκολύνουν την αντιπαραβολή των υλικών μεταξύ των διαφόρων προσφορών, και μειώνουν τα λάθη στις προσφορές που κυρίως οφείλονται σε διαφορές στα υλικά.

Ποια είναι η ορθή διαδικασία για το κτίσιμο ενός σπιτιού

Όταν οι πελάτες εγκρίνουν τα προσχέδια και αποφασίσουν πως θα προχωρήσουν με την κατασκευή του κτηρίου, η πιο συνήθης διαδικασία που για κάποια στάδια επιβάλλεται και από την νομοθεσία είναι :

– Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας (μόνο αρχιτέκτονας)
– Έκδοση Οικοδομικής Άδειας (όλοι οι μηχανικοί)
– Σχεδιασμός κατασκευαστικών σχεδίων από όλους τους μηχανικούς και έγκριση από τον πελάτη
– Έκδοση σχεδίων (μαζί με τεύχη ποσοτήτων) και πρόσκληση Εγγεγραμενων Εργολάβων (με ενεργή άδεια ανάλογη του έργου) για να δώσουν προσφορά (οι εργολάβοι που καλούνται είναι για την κατασκευή του κτηρίου (κτίστες), ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι (υδραυλικοί)
– Παραλαβή προσφορών, αξιολόγηση και ανάθεση της κατασκευής στους διάφορους εργολάβους
– Κατασκευή του κτηρίου και επιβλέψεις από όλους τους μηχανικούς
– Στην περίπτωση που το τελειωμένο κτήριο έχει διαφορές από τα σχέδια της Άδειας Οικοδομής, χρειάζεται να κατατεθούν σχέδια για Καλυπτική Άδεια
– Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης (άδειας τελικής έγκρισης) του κτηρίου

Αν όμως το οικόπεδο δεν είναι εγγεγραμένο  και χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός οικοπέδου (άσχετα αν στο τέλος πάλι ένα οικόπεδο θα είναι) θα χρειαστεί και Τοπογράφος Μηχανικός που και πάλι είναι ανεξάρτητος μηχανικός.

Όλοι οι Μηχανικοί είναι ανεξάρτητοι και η αμοιβή τους είναι διαφορετική από αυτήν των αρχιτεκτόνων – εκτός από την περίπτωση που ο πολιτικός μηχανικός είναι εντός του γραφείου του αρχιτέκτονα, όπως επίσης και τα τέλη/δικαιώματα που χρειάζονται να πληρωθούν κατά την κατάθεση/παραλαβή των αδειών αυτά είναι διαφορετικά και πληρώνονται από τον πελάτη.

1ο Στάδιο: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΠΕΤΩΝ

Εργασίες και διαδικασίες που πρέπει να γίνουν:

  • Καθάρισμα οικοπέδου ή γκρέμισμα παλαιού κτίσματος αν υπάρχει

– Τοποθέτηση σημείων του κτίσματος από τοπογράφο
– Προσωρινή εργοταξιακή περίφραξη οικοπέδου για λόγους ασφαλείας
– Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους έναντι  τρίτων
– Θεώρηση οικοδομικής αδείας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής

  • Χωματουργικές εργασίες

– Εκσκαφή οικοπέδου
– Επιχώσεις των θεμελίων και των τοιχίων

  • Υδραυλικές εργασίες

– Εκσκαφή, τοποθέτηση βόθρου αν δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα
– Σωληνώσεις αποχέτευσης που πρέπει να γίνουν σε αυτό το στάδιο

  • Ηλεκτρικές εργασίες

– Τοποθέτηση εργοταξιακού πίνακα για να υπάρχει ρεύμα για τα συνεργεία
– Θεμελιακή γείωση κτιρίου

  • Μονώσεις

– Υγρομονώσεις τοιχίων υπογείου εξωτερικά
– Θερμομόνωση υποστυλωμάτων, δοκών και τοιχίων του υπογείου
– Αντισεισμικοί αρμοί

  • Εργασίες Μπετόν

– Μπετό καθαριότητας στο δάπεδο της τελικής εκσκαφής
– Οπλισμένο δάπεδο από μπετό στην πλάκα του υπογείου
– Κολώνες, δοκάρια και πλάκες μέχρι και τον τελευταίο όροφο του κτιρίου

2ο Στάδιο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ

Εργασίες :

– Τοιχοποιίες εξωτερικές διπλές δρομικές
– Τοιχοποιίες εσωτερικές μονές δρομικές
– Οπλισμένα σενάζ τοίχων μέσα και έξω σε δυο υψόμετρα
– Κατασκευή χτιστού τζακιού και καμινάδας αν υπάρχει
– Τοποθέτηση μαρμαροποδιών σε πόρτες και παράθυρα και ασανσέρ αν υπάρχει
– Σκαψίματα για σωληνώσεις ηλεκτρολογικές
– Σοβατίσματα εσωτερικά του κτιρίου σε τρία χέρια και τοποθέτηση πλέγματος  με μηχάνημα πρέσα

3ο ΣΤΑΔΙΟ: ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

– Μεταλλικές ψευτόκασες στα κουφώματα για τη σωστή τοποθέτηση των αλουμινίων
– Πόρτες ανελκυστήρα αν υπάρχει

4ο ΣΤΑΔΙΟ: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

– Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας και σκελετού
– Θερμομόνωση στέγης ή ταράτσας
– Υγρομόνωση μπαλκονιών

5ο ΣΤΑΔΙΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

– Πλήρες δίκτυο ύδρευσης σε  λουτρά ,WC και κουζίνα με πίνακα υδροληψίας
– Δίκτυο αποχέτευσης κτιρίου
– Δίκτυο υδροροών
– Ηλιακός θερμοσίσωνας στην ταράτσα ή την στέγη

6ο  ΣΤΑΔΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πέρασμα καλωδιωσεων για ρευματα, συναγερμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, κουδούνι.

 

7ο ΣΤΑΔΙΟ: ΣΤΕΓΗ

– Ξύλινος σκελετός στέγης
– Προστασία ξυλείας έναντι μυκήτων
– Ασφαλτόπανα
– Κεραμιδιά κλασικά ή άλλης μορφής
– Απορροές

8ο  ΣΤΑΔΙΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Υδραυλικές εργασίες

– Σωληνώσεις Θέρμανσης για μονοσωλήνιο με λέβητα πετρελαίου, αερίου ή αντλία θερμότητας
– Δίκτυο με αυτονομία ανά όροφο
– Σώματα καλοριφέρ τύπου πάνελ και πετσετοκρεμάστρες στα μπάνια
– Πλήρες λεβητοστάσιο με λέβητα πετρελαίου ή αντλία θερμότητας ή ατομικός λέβητας φυσικού αερίου
– Δίκτυο Φυσικού Αέριου
– Τοποθέτηση πλακιδίων στα μπάνια
– Αγορά και τοποθέτηση ειδών υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιων
– Αγορά και τοποθέτηση νεροχύτη
– Αγορά και τοποθέτηση μπαταριών σε λουτρά και κουζίνα

 

  • Ηλεκτρικές εργασίες και ηλεκτρολογικός πίνακας

Πρίζες εσωτερικές και εξωτερικές

  • Σιδηροκατασκευές -Αλουμίνια-Τζάμια

– Κάγκελα εξωστών από σίδερο, αλουμίνιο ή τζάμι ασφαλείας
– Πόρτες αποθηκών με ηλεκτροστατική βαφή με περσίδες
– Ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή
– Τσιμεντοκονία στα δάπεδα για την τοποθέτηση πλακιδίων, ξύλου, ή βινυλίου
– Πλακάκια
– Μάρμαρα σε σκάλες και κλιμακοστάσια
– Σπατουλαριστά στους εσωτερικούς τοίχους σε δύο χέρια
– Πλαστικά χρώματα εσωτερικά του κτιρίου
– Γύψινες κορνίζες οροφής στις οροφές

  • Ξυλουργικές εργασίες

– Κουζίνα
– Ντουλάπες
– Εσωτερικές πόρτες
– Θωρακισμένη πόρτα

Σε κάθε στάδιο θα πρέπει να μπαίνουν τα ένσημα που έχουν προβλεφτεί από την οικοδομική άδεια.