Υπάρχουν δύο είδη κατασκευών συστημάτων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδα) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ανακαίνιση ή κατασκευή.
Οι μόνιμες κατασκευές (τοιχοπετάσματα 2+2 γυψοσανίδων).
Οι κατασκευές μικρής διάρκειας (τοιχοπετάσματα 1+1 γυψοσανίδα).
Για οικίες καλό είναι να χρησιμοποιούνται οι μόνιμες κατασκευές με μόνο μειονέκτημα το υψηλότερο κόστος σε σχέση με τις κατασκευές μικρής διάρκειας. Κατά την κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων ξηράς δόμησης, υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να προσέξετε για να μην έχετε στην πορεία δυσάρεστα αποτελέσματα.

  • Πρέπει να έχουν τελειώσει οι εργασίες από υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους πριν κλειστεί ο τοίχος από γυψοσανίδα.
  • Αν πρόκειται να κρεμαστεί κάτι βαρύ στον τοίχο από γυψοσανίδα, όπως για παράδειγμα ντουλάπια κουζίνας, θα πρέπει να ενισχυθεί εσωτερικά με κατάλληλους τρόπους ο τοίχος πριν κλειστεί από γυψοσανίδα.
  • Τυχόν εργασίες διάνοιξης οπών θα πρέπει να έχουν γίνει πριν τη διαδικασία στοκαρίσματος.
  • Η θερμοκρασία όταν γίνονται οι εργασίες θα πρέπει να είναι μεταξύ 10-350C.
  • Καλό θα είναι να τοποθετηθεί μόνωση ανάμεσα στις γυψοσανίδες για να περιορίστούν οι ήχοι.
  • Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει χρήση γάζας σε όλες τις ενώσεις καθώς και στην ένωση τοίχου με γυψοσανίδα. Η γάζα αποτελεί οπλισμό της κατασκευής προκειμένου να αποφεύγονται οι ρωγμές.
  • Στις γωνίες να τοποθετηθούν γωνιόκρανα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τα σπασίματα και οι γωνίες είναι ευθυγραμμισμένες.

Σε κάθε ανακαίνιση σπιτιού ή κατασκευή για την κατασκευή από γυψοσανίδα καθίσταται σκόπιμο ο τεχνίτης να έχει μεγάλη εμπειρία αλλά και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.Καλό θα ήταν να υπάρχει κάποιος πολιτικός μηχανικός με εμπειρία ώστε να ελέγχει το συνεργείο μέχρι την αποπεράτωση της κατασκευής. Ένα άλλο βασικό πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζετε για τις κατασκευές σας είναι να ξεκαθαρίζετε από την αρχή στον μηχανικό σας τι ακριβώς θέλετε , ώστε να γίνεται ξεκάθαρη συμφωνία με τον κάθε τεχνίτη από την αρχή. Αυτό θα σας γλυτώσει από εξτρά χρεώσεις ( συνήθως υπέρογκες ) αλλά και θα μειώσει το χρόνο παράδοσης του έργου σας!

Η Ι.Φούσκας τεχνική κατασκευαστική διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία τοποθέτησης γυψοσανίδας και τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι της επώνυμης εταιρείας Knauf.