fbpx

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου συνιστά την απόκτηση ενός ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε κτίριο/ακίνητο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το αφορούν, όπως τα σχέδια κάτοψης,
το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, την οικοδομική άδεια, τον πίνακα χιλιοστών κ.α. Την διαδικασία έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αναλαμβάνει ένας εξουσιοδοτημένος, από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, μηχανικός.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό την όλη διαδικασία να την αναλάβει ένας έμπειρος και με υψηλή τεχνογνωσία μηχανικός ο οποίος θα σας ενημερώσει πλήρως για όλα τα έγγραφα που απαιτούνται καθώς και θα ολοκληρώσει την όλη διαδικασία άμεσα και με αξιοπιστία. Ο αρμόδιος μηχανικός συμπληρώνει στον φάκελο τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας ενώ συγκεντρώνει και καταθέτει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ποια η διαδικασία απόκτησης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου;

Ο  μηχανικός είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του φακέλου του ακινήτου για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Αρχικά, ο μηχανικός ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον αυτά υπάρχουν) και αφού κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις για την νομιμότητα του χώρου, την ενεργειακή απόδοση, την στατική επάρκεια και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό καταγράφει αναλυτικά τα ακόλουθα:

  • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου με τις αναθεωρήσεις της
  • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
  • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
  • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής
  • τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
  • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση
  • το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται
  • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται
  • το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα σχέδια που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται τότε θα πρέπει στον φάκελο να υπάρχει η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Έπειτα συμπληρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ορθή υποβολή του φακέλου και την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Στη συνέχεια εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία το Πιστοποιητικό Πληρότητας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης. Και στις δυο περιπτώσεις το Πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό.

mixanikos gia ekdosi ilektronikis tautotitas

Τι περιλαμβάνει ο ηλεκτρονικός φάκελος;

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο συμπληρώνονται από τους Επιβλέποντες και Εξουσιοδοτημένους Μηχανικούς σε ειδικό έντυπο, το οποίο και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον συμπληρωθούν από τον Εξουσιοδοτημένο Μηχανικό τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου (Π.Π.Τ.Κ.) και εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά, δίνεται κωδικός ιδιοκτησίας, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Εξουσιοδοτημένο Μηχανικό και στον αναφερόμενο στην αίτηση Ιδιοκτήτη του Κτιρίου ή και της αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης).

Ποια κτίρια αφορά;

Σε πέντε χρόνια θα πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου το ακίνητα του δημοσίου, τα κτίρια συνάθροισης κοινού, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., όλα τα σχολεία ιδιωτικά και δημόσια, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας.

Για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα της χώρας, διαμερίσματα και οι μονοκατοικίες, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου για να γίνει μεταβίβαση του ακινήτου, σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αλλάζει τον ιδιοκτήτη.

ilektroniki tautotita ktiriou

Πότε ενημερώνεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα;

Συμπερασματικά λοιπόν, η ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, γίνεται υποχρεωτικά μετά από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Ενώ να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οποιαδήποτε εργασία έχει εκτελεσθεί σε ακίνητο και δεν έχει καταγραφεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται για αυτήν στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής με ελάχιστο το κατώτερο πρόστιμο αυθαιρέτου κατά την χρονική στιγμή της διαπίστωσης της εκτελεσθείσας εργασίας. Πλέον επομένως η απόκτηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θεωρείται απαραίτητη και προαπαιτούμενο για κάθε εργασία και διαδικασία που αφορά το εκάστοτε κτίριο.

Μπορείτε εύκολα και άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας και ένας από τους έμπειρους και άψογα καταρτισμένους μηχανικούς μας θα αναλάβει με επαγγελματισμό όλη την διαδικασία για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου σας. Θα πραγματοποιήσει αυτοψία, θα συγκεντρώσει άμεσα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ενώ θα σας ενημερώσει πλήρως για όλο το κόστος της διαδικασίας.

Μοιραστείτε το!